Fremtidsforskningen

Af natur har jeg altid været nysgerrig og med en evindelig tro på at fremtiden er noget vi selv er med til at skabe.

Det er også essensens i det der kaldes “fremtidsforskning”, som har følgende slogan:

“Den bedste måde at spå om fremtiden på, er ved at skabe den selv.”

Siden 2016 har jeg været del af Selskab for Fremtidsforskning som dets generalsekretær.

Selskabet udgiver tidsskriftet Futuriblerne, der tager relevante temaer op der har med samfundforhold at gøre. Senest har vi udgivet en Futurible m Fremtidens Fællesskaber. Selskabet er 50 år gammelt, stiftet af modstandsmanden, partistifteren, minister Arne Sørensen. Han stiftede også Institut for Fremtidsforskning sammen med som ven, tidl økonomiminister og OECD præsident Thorkild Kristensen.

Jeg holder den del foredrag om fremtiden. Alt lige fra ti minutter til to timer, med mulighed for også at koble et fremtidsværksted, eller visionsproces på.