Bland Dig – og gør en forskel for os alle.

“Det er dem der blander sig der bestemmer. Sådan er det i et demokrati”, sagde chefredaktøren på de to fynske dagblade, Troels Myhlenberg for ud for Det Fynske Folkemøde i lørdags.

YouTube Preview Image

Og fortsatte i sin introtale på Folkemødet: “Mange ‘dukker sig’ når der skal tages fat. Men heldigvis – for os alle – er der altid nogle som rejser sig og siger, “…jeg vil godt. Er der nogle andre som har lyst til at hjælpe ….”.

Fyns Stiftstidende og Fyns Amtsavis har i mange år formået at dreje sit fokus fra at sælge abonnementer, til at fokusere på hvordan de kan hjælpe Fyn. Ganske kort udtrykte chefredaktøren det i en leder sidste dag: “Vores opgave et at få Fynboer til at snakke sammen”. Denne strategi har gjort at de fynske regionale aviser har kunnet klare sig godt. Fordi de BLANDER SIG og ikke kun tænker på sig selv. Det er forbilledligt for andre virksomheder. Og os almindelige borgere.

Jeg har de sidste 4 år været med i det dommerpanel som tidligere chefredaktør, Per Westergaard nedsatte. Vi udvælger Bland Dig Prisen til fynboerne. Iår var der ud over Britta Schall Holberg og Troels Mylenberg i panelet, også den kulinariske ildsjæl Tine Gudrun Petersen og Oprør fra Udkantens Finn Slumstrup.

Vi har valgt meget forskelligt. Hvilket mest er udtryk for at det at blande sig ikke er entydigt. Det er noget vi gør som enkeltpersoner, som grupper, som foreninger. Og noget der har både helt lokalt sigte og andet som har nationalt fokus. Grundlæggende er det initiativer som rækker ud over en selv.

Veflinge Lektiecafe fik dette års Bland Dig Prisen for at lave et helt lokalt tiltag for at få syriske flygtninge integreret i deres lokalsamfund. Men det mere nationalt udviklende initiativ med at få bygget en Als-Sund bro var også nomineret. Så var også Jan Valbak nomineret for bare ikke at kunne lade være med at blande sig i Fåborg og for helt uselvisk at kæmpe på alle fronter for at skabe en levende by. Og Foreningen Unge i Sorg var også nomineret,for at tage sig af et problem vi ofte overser, når unge mister en pårørende.

Når jeg sidder tilbage og tænker over det overvældende store antal (ca 180) indstillinger som vi skulle læse igennem, føler jeg mig både glad og stolt. Glad fordi det er udtryk for et håb. Og stolt, fordi man føler sig som del af en positiv bevægelse, der bare ikke er til at stoppe. Vi kan skabe et bedre samfund sammen. Hvor vi alle føler os trygge. Så trygge at vi også har lyst til at blande os. Hvor vi ikke lader stå til, men hele tiden forfølger vores drømme for et godt fællesskab og et godt liv.

Det er en vores kultur. Vores demokratiske kultur. Den kan vi være stolt af.

Så: Bland dig!

nyheder_blanddig

 

Kilde: https://www.linkedin.com/pulse/bland-dig-tyge-mortensen?published=u

This entry was posted in Lokalsamfund. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *