Kan borgmestrene redde verden?

visionVi var samlet til en konference omkring en bestemt ide med samfundet – og om ’giraffen’ selv, Benjamin Barber, der var key note speaker. 

Ideen er at kanalisere magten tilbage til lokale borgmestre, byer, lokalsamfund. Og 100 byer over hele verden er allerede i netværk om realisering af ideen. Formålet er at skabe ‘robuste’ by-samfund (resilient cities), som er rustede til at takle katastrofesituationer. For som han sagde, det er ikke et spørgsmål om vi oplever en katastrofe, det er et spørgsmål om hvornår. En katastrofesituaion kan være en oversvømmelse, en ebolasmittet der er din nabo, et terrorangreb, en orkan, en brand osv. Hvad gør vi så, hvor robuste er vi og specielt, hvem går vi til. Naboen – ikk?

Vi var samlet ikke i Tokyo, Montreal, Mexico City, Rio de Janeiro, Melbourne, nej……… vi var samlet i VEJLE.

Skærmbillede 2015-03-22 kl. 15.15.44Perspektivet i denne bevægelse kan komme helt ned på lokalsamfundsniveau – det er der vi bor, lever, opdrager, elsker, dør. Og derfor også der, i det nære, vi løser verdens globaliserede problemer.

Fordi ”lokal handlekraft er global skaberkraft”, kunne man vel forståelsesmæssigt oversætte Benjamin Barbers slogan, “If the Mayors Ruled the World”.

Nationerne står som organisation mere og mere magtesløs overfor problemer som terror, epidemier, sult, menneskehandel, fattigdom, folkevanringer, oversvømmelse, klimaændringer mm. Så hvor finder man løsningerne – det gør vi der hvor vi bor og i et samarbejde med andre lokalsamfund worldwide. Lokalsamfundene har tilsammen mere handlekraft end alle verdens nationer.

Borgmestre er pragmatikere, hvorimod statsministre og præsidenter er bundet til ideologier, siger Barber. Vi burde skabe et internationalt parlament af borgmestre.

Vi lever alle i bysamfund og det er demokratiets vugge.

Hør Benjamin Barbers tale til konferencen i Vejle her nedenfor, eller ca samme tale J

Citater fra TED talken som også gik igen i Vejle, hvor han ikke nøjedes med 20 minutter med brugte en hel time:

 • ”We are faced with political institutions designed 400 years ago, autonomous, sovereign nation-states with jurisdictions and territories separate from one another, each claiming to be able to solve the problem of its own people.”
 • ”We are talking about the cradle of democracy” .
 • ”They are the places where we are born, grow up, are educated, work, marry, pray, play, get old, and in time, die. They are home.”
 • tflach_”Maybe it’s time for mayors to rule the world, for mayors and the citizens and the people they represent to engage in global governance.”
 • ”When I say, if mayors ruled the world, when I first came up with that phrase, it occurred to me that actually, they already do.”
 • ”Their (borgmestrenes) job is to get things done, and if they don’t, they’re out of a job. They have to get things done, they have to put ideology and religion and ethnicity aside and draw their cities together.”
 • ”That’s what mayors do. They fix sewers, they get the trains running.”
 • ”They’re from the neighborhood. They’re part of the neighborhood. They’re known.”
 • “When you ask, ‘Do you trust your city councilor, do you trust your mayor?’ the rates shoot up to 70, 75, even 80 percent.”
 • ”Because a parliament of mayors is a parliament of citizens.”
 • ”They are sharing what they do, and they are making a difference by shared best practices.”
 • ”Unless we find a way to globalize democracy or democratize globalization, we will increasingly not only risk the failure to address all of these transnational problems, but we will risk losing democracy itself.”

Byerne er fundamentet for den civilisation og kultur vi begår os i, selvsamme byer, som de politiske institutioner er rodfæstet i. Borgere verden over udøver deres demokratiske ret i de byer, de bor i, og forsvarer selvsamme ret ved demonstrationer når denne ret udfordres.

Stater repræsenterer, ifølge Barber, det diametralt modsatte af det kommunale. Staterne kan ikke håndtere de globale udfordringer, mener Barber, der forudser en reformation af politiske institutioner.

Det andet, der taler for borgmestrene, er deres tilknytning til borgerne. Forholdet mellem borgerne og de respektive folkevalgte er langt større i byerne.

Det særlige tilknytningsforhold tillader et højere tillidsniveau hos lokale folkevalgte, mener han. Eksempelvis viser målinger, at tilliden til politikere generelt er meget lav. 

Ifølge Barber befinder vi os i en verden, hvor stater omkranser sig med barrierer, hvilket ikke fører til samarbejdspolitik. Byer har ikke den form for ‘beskytter-tænkning’. Byer ved at de ikke kan vær uafhængige, men er gensidigt afhængige af andre.

Barber har til et opsigtsvækkende forslag. Løsningen er et forenet parlament af byer. Og han har været med til at samle de første 100 byer verden rundt, hvoraf Vejle er den eneste i Danmark.

Kilder:

https://www.mm.dk/borgmestre-tager-magten-%E2%80%93-giver-videre-borgerne

http://yalepress.yale.edu/yupbooks/book.asp?isbn=9780300164671

http://denoffentlige.dk/et-parlament-af-borgmestre-burde-styre-verden

http://www.100resilientcities.org/cities#/-_/

http://www.innovation.vejle.dk/100-Resilient-Cities-Netvaerk/Konferencen-The-Future-Belongs-to-the-Cities-.aspx

 

This entry was posted in Generel, Lokalsamfund. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *