Kan borgmestrene redde verden?

visionVi var samlet til en konference omkring en bestemt ide med samfundet – og om ’giraffen’ selv, Benjamin Barber, der var key note speaker. 

Ideen er at kanalisere magten tilbage til lokale borgmestre, byer, lokalsamfund. Og 100 byer over hele verden er allerede i netværk om realisering af ideen. Formålet er at skabe ‘robuste’ by-samfund (resilient cities), som er rustede til at takle katastrofesituationer. For som han sagde, det er ikke et spørgsmål om vi oplever en katastrofe, det er et spørgsmål om hv