Blue Ocean Strategy

Blue Ocean Strategy er en innovativ måde at analysere sin strategi på. Blue ocean strategi – handler om at finde og udvikle en strategi, der gør virksomheden unik på markedet.

I stedet for at fokusere på den vante konkurrencementalitet, som for eksempel priskonkurrence, søger Blue Ocean-virksomheder at skabe markedsfordele ved hjælp af kreativitet og nye idéer.

Denne video giver et indblik i strategien og folkene bag modellen Chan Kim og Renee Mauborgnee fra Insead

YouTube Preview Image

Strategien holdes tit op mod Porters Five Forces, som fokusere på konkurrencemarkedet. I den næste video analyseres de to modeller i forhold til hinanden, og der konkluderes at ingen af dem holder helt. Dog pointeres det at succes med innovation for en virksomhed, normalt skabes ved inkremental innovation på kendt marked, og ikke på radikal innovation ved en ukendt markedspositionering.

YouTube Preview Image

Teorien bag den tænkning er, at ingen virksomheder og brancher har konstant succes. Virksomheder skal derfor ikke holde fast i bestemte handlemønstre, men hele tiden omtænke den måder de markedsfører, sælger og kommunikerer på deres marked. Virksomheder skal tænke ud af boksen og finde deres helt unikke forretningsområde. På den måde bliver konkurrence stort set overflødig.

Det røde ocean symboliserer markeder med dødelig hård konkurrence. Det blå ocean symboliserer unikke markedspositioner, hvor konkurrencen er minimal.

En af de spændende ting ved Blue Ocean strategien er måden at analyse markedet på. Man laver et strategilærred, og meget enkelt positionere sine produkter og ydelse i forhold til konkurrenterne.

Der er endvidere udviklet “spil” som understøtter disse modeller, eks. BreakAway, som er et dansk udviklet spil.

Har du erfaring med en Blue Ocean Strategy, så giv en comment og et tip.

This entry was posted in Generel. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *