Ryslinge Højskole

I sidste uge startede jeg som højskoleforstander på Ryslinge Højskole. Så derfra min verden nu går. Bloggen her fortsætter. Jeg fortsætter også mit udadvendte arbejde med kreative processer og innovationsledelse. Det får bare en ny platform at stå på.

Glæd dig!

Det gør jeg.

Opgaven er at videreudvikle den kreative og projektorienterede profil højskolen de sidste 3 år har bygget sin på. Både på efterskolen og højskolen har fagene projektledelse og kreativitet fyldt meget. Og efterskolen har decideret haft undervisning i projektledelse, hvor højskolen har arbejdet med både kreative workshops og iværksætterprojekt, hvor ens egen livs- eller forretningside var omdrejningspunktet.

Målet er nu at styrke innovation og iværksætteri, og håbet er at højskolen, med sin frie og begejstringspædagogiske skoleform, kan gøre det resten af uddannelsessystemet ikke magter:

At gøre Danmark mere innovativt.

Og planen er at udbyde en ny spændende uddannelse, som nok kommer til at hedde “Højskolernes Innovationslederuddannelse”. Det bliver forhåbentligt i et samarbejde med Innovationshøjskolen i Esbjerg, hvor Rune Gregers Meyer også laver Innovationshøjskole. Mer om det senere.

Ryslinge Højskole har ellers også en yderst interessant historie:

  • på marken ude foran højskolen startede Kresten Kold verdenshistoriens anden højskole i 1851, men to år efter flyttede han til Dalby ved Kerteminde og startede verdens første friskole. I 1866 blev skolen genåbnet af sognepræst Johannes Clausen, der tilhørte Indre Mission. I Alfred Povlsens lange forstandertid 1884-1927 blev den endelig en Grundtvig-Koldsk folkehøjskole og en af landets førende. Blandt lærerne var komponisten Thorvald Aagaard, som sammen med vennen Oluf Ring i samarbejde med Thomas Laub og den lokale Carl Nielsen fornyede højskolesangen musikalsk og dermed fik langtrækkende betydning.
  • sammen med Valdekilde og Askov startede Ryslinge Højskole som de første i verden, en kompetencegivende Delingsføreruddannelse indenfor gymnastik i 1880’erne. Det var i starten et skalkeskjul for træning af en guerilasoldater mod Estrups diktatur. Delingsføreruddannelsen udviklede sig til fredeligere formål og blev et samarbejde med Svendborg Amts Gymnastikforening, der på den måde blev forsynet med instruktører og foreningsledere. Delingsføreruddannelsen vedblev med at være højskolens centrale aktivitet de næste ca 125 år.
  • på nærliggende godser tog unge fynske landmænd på dannelsesrejser i starten af 17. tallet. Her hentede de rødkløverplanten med hjem fra Spanien. Rødkløveren spredtes fra Midtfyn til resten af landet og ændrede fuldstændig det danske landskab. Den øgede græsudbytterne på de dengang fuldstændig udpinte jorde. Det igen øge produktionen af fødevarer, til en stigende befolkningsmængde.
  • lige uden for højskolens højre dør, blev et af Danmarks største erhvervseventyr født i 1825. Det var en ko der på vandring fra Angelsaksen til København fødte en kalv som blev efterladt udenfor byens smedie. Denne kalv blev stammoder til den røde danske malkerace, og Ryslinge blev i de følgende 150 år, verdens centrum for avl af den røde ko. P.gr.a. den røde malkeko, den røde kløver, samt de små landbrugsvirksomheders organisering i andelsselskaber (det lærte de på højskolerne), kunne Danmark i slutningen af det 18. århundrede blive verdensførende på eksport af smør, der er et højværdiprodukt. Smøret og produktudvikling af landbrugsprodukter gjorde, at Danmark uden naturlige råstoffer som nabolandene havde, kunne øge sin velstand på samme niveau.
  • lige uden for højskolens dør lå den røde kro, hvorfra Peter Færgemand i 1976  startede Midtfynsfestivallen. På sit højdepunkt sidst i 80’erne var den større end Roskilde og dermed Nordeuropas største musikbegivenhed. Festivallen lukkede i 2004 ….. hvem genstarter den?

Min forgænge i embedet Asser Amdisen, blev fritstilet i august, primært p.gr.a. manglende elever og dermed overskud. Han skabte et godt højskoleophold for dem der kom, og var utrolig vellidt af både elever og ansatte. Men nogle gange er det de små sten der vælter læsset. Og et manglende held. I dette tilfælde manglede synliggørelsen udadtil til en større kreds af elever.

I den følgende video kan man se at det er en fed højskole at både arbejde og være elev på:

YouTube Preview Image

Udsigten for højskolen var i september meget uklar, indtil efterskoleforstanderen foreslog at man istedetfor at lukke højskolen, kontaktede mig. Resten af historien var en proces, der endte med at jeg nu sidder med der.

Min forgænger Asser Amdisen, er en meget beleven historiker og historiefortæller. Og havde en fantastisk serie i TV-Fyn omkring de 7 dødsynder med udgangspunkt i forskellige lokaliteter på Fyn.

Nyd en af Assers TV udsendelsene i den følgende video, omkring netop Ryslinge Højskole, Wilhelm Birkedal og de for vort land så betydende stridigheder der udspandt sig i og omkring den ‘Den Røde Ko’, og ‘Den Røde Kro’ i Ryslinge.

Klik: http://www.tv2fyn.dk/article/220459:Asser-Amdisen

This entry was posted in Generel. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *