Stefen Johnson: Ideer er netværk

Ideer opstår i netværk, som netværk. Der hvor forskellige artede mennesker mødes, kan alt opstå. Det er der ideer har sex, siger Stefen Johnson i denne næste video.

Vi har en forestilling om at ideeer kommer til os i glimt. At ideer falder ned i Turbanen som gyldne æbler der lige pludselig rammer os. Ex som Newtons æble, eller Arkimedes udbrud ‘Eureuka’ (jeg har det!), har givet liv til denne forestilling. Men historien har vist at ideer er under vejs i lang lang tid. Mange år, somme tider.

Stefen Johnson udtrykker det som at Ideer er netværk. De modnes i netværk og de genereres i netværk. Og jeg er ganske enig,

YouTube Preview Image

Dagens Quote: “Think of what you have rather than of what you lack. Of the things you have, select the best and then reflect how eagerly you would have sought them if you did not have them.” – Marcus Aurelius (121-180)

This entry was posted in Forskning i kreativitet, Innovation, Kreativ tænkning, Netværk og netværksteori. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *