InnovationsHøjskolen i Esbjerg

Et nyt initiativ har set dagens lys i Esbjerg. Den gamle arbejderhøjskole Esbjerg Højskole er i transformation og rekonstruktion. Visionen er at lave Danmarks første InnovationsHøjskole

Hvorfor nu det?

Fordi det er vigtigt at vi i Danmark finder tilbage til vores rødder. Dermed træner vi vores innovative muskel.

Højskolerne har gjort det før. Sat gang i et Danmark i krise.

Højskolebevægelsen startede i forrige århundred. Kickstartet af Grundtvigs tanker om oplivning og oplysning af den voksne Danske befolkning. Målet var en demokratisering i fællesskab og frihed. En global økonomisk krise udfordrede dengang en fastlåst landbrugsbaseret erhvervsstruktur, der manglede svar på udfordringerne. Det blev den grundtvigsk inspirerede Højskolebevægelse. Der blev den danske kulturbærer.

Bønderkarle blev sendt på højskole for at ruste sig til livet. Historieundervisning gav dem en fællesidentitet, og fællesskabet mellem forelæsningerne gav dem fællesforståelsen. Og med respekt for det individuelle skabte de en lyst til et fælles løft. De tog fra højskolerne hjem og startede andelsselskaber, brugsforeninger, gymnastikforeninger og meget mere. Det var højskolerne der skabte det rum hvor fællesskabsfølelsen fik frit spil og livskraft.

Det kan vi gøre igen. Vi ved dybt i vores folkesjæl hvad der skal til: At vi sætter os sammen, lokalt tænker de store tanker og alle i flok, lægger skulderen til.

Kresten Kold, som var den praktiske inpirator sagde på Dalum Højskolen at højskolen ikke var som et ur man trak op igen og igen. Nej, på Højskolen blev man trukket op, så ens ur(livs)værk gik hele livet med en evigt brændende flamme. Det blev til en skole for livet. En skole der uddanner ildsjæle.

Bag initiativet med innovationshøjskolen i Esbjerg er Rune Gregers Meyer, der i 3 år har arbejdet målrettet på at virkeliggøre ideen om en Innovationshøjskole.Han blev i Mandag Morgens Væxt-Factor konkurrence indstillet som kandidat af Anne Skare Nielsen fra FutureNavigator, der i dag er hans bestyrelsesformand. Hun skrev bl.a.:

Rune er en ildsjæl, der har investeret sit liv og sit hjerteblod i det her. Koblingen med højskolen er oplagt, for der er behov for innovation i øjenhøjde. I dag taler mange kloge mennesker om innovation, men det tænder ikke lys i øjnene hos den bredere befolkning. Det kan Innovationshøjskolen bidrage til at gøre. Innovationsbevægelsen skal komme fra folket.

Formelt set startede Innovationshøjskolen i dette efterår, på fundamantet af en Mediehøjskole. Reelt set starter den med sit første hold i januar. Skal Innovationsbevægelsen  blive den folkebevægelse som Rune drømmer om, vil andre højskoler følge i fodsporet. Ligesom de gjorde for over hundred år siden. Og den næste Innovationshøjskole står allerede på spring………… fortsættelse følger.

This entry was posted in Generel. Bookmark the permalink.

3 Responses to InnovationsHøjskolen i Esbjerg

  1. Pingback: Ryslinge Højskole | Tyge Mortensen …..blogger

  2. Pingback: Ryslinge Højskole har historisk betydning

  3. Peter ovesen says:

    Hmm hvor mange elever er det lige der er meldt til på Inovationshøjskolen i Januar?, jeg synes man skulle behandle de ansatte ordenligt under denne rekontrukstion der i øjeblikket foregår, og ikke spekulere så meget i og få skolen lukket ned så man kan bruge den til sit eget formål, men jo den kære forstander er meget veltalende, men behandle folk ordenligt det kan han ikke.

    peter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *