Ja, og…

At bygge videre på det andre kommer med af ideer er grundlæggende i kreative processser. Og alligevel så utrolig svært. Det kræver at vi lytter intenst, dvs er nærværende. Det kræver at vi ikke dømmer det der siges, men ukritisk bare improviserende bygger mere information til det der kom.

Trickset er at bruge sproget som katalysator for dels ideudviklingen, men også for vores tænkning.

At starte med et; “Ja, og..” drejer tænkningen hen imod ‘ikke bedømmelse’ og improvisering.

Her en lille simpel træningsøvelse der kan inspirere:

YouTube Preview Image
This entry was posted in 3D leg. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *