100/0 Princippet

“Ja, men vi skal have noget igen”, var hans logiske kommentar. Jeg sad sidste uge med en skoleleder, og diskuterede forskellige forretningsmæssige muligheder i en trængt situation. Og talen havde drejet sig ind på samarbejdsalliancer mellem forskellige skoler omkring nogle internationale projektmuligheder.

Vi tænker næsten pr refleks at samarbejder er noget-for-noget tænkning. Altså “du får, men så skal jeg også have noget igen”. Og logisk nok. Vi har lært at ellers hænger økonomien jo ikke sammen. Vi kan ikke bare give.

Mit spørgsmål idag er: “kan det være anderledes? Kan vi indgå samarbejder som basere sig på en anden tænkning?”

Jeg tror det.

Tidligere har jeg beskrevet det idealistiske princip om “Pay It Forward“, der beskriver idealet for networking.

Det spændende kunne være om det også kan bruges som en lukrativ forretningsmæssig strategisk tænkemåde. Alt tyder på at det bliver sådan – i fremtiden, eller med andre ord, fra nu af.

Næste video skitsere en lignende tænkning der ligger bag 100/0 princippet. Giv 100% og forvent at få 0% tilbage. Det lægger op til 100/100 alliancer, men kræver at vi bryder den gamle noget-for-noget tænkning.

YouTube Preview Image
This entry was posted in Netværk og netværksteori. Bookmark the permalink.

One Response to 100/0 Princippet

  1. Henrik Huus says:

    Hej Tyge!! Tak for dit input
    Jeg er fuldstændig enig i at du skal give 100/0. Mine erfaringer med det ligger lagt tilbage fra før der var noget der hed netweawing, networking og andre fancy ord – Jeg har altid henvist folk til hinanden og brugt mit netværk til at løse mange forskellige opgaver i livet. Da jeg blev selvstændig konsulent, har jeg overført denne måde at tænke på og bygge min forretning op på ud fra en netværksstrategi –
    Kort fortalt så hjælper jeg andre med deres udfordringer, og søger i mit netværk efter hvem der kan hjælpe vedkommende. På den måde hjælper jeg personen og oplever en stor tilfredsstillelse i at kunne gøre en forskel. Oven i det husker vedkommende mig og på den måde er der også en forretningsmæssig fordel ved det, men det har jeg ikke fokus på når jeg giver. Lars Larsen, Jyske har 3 gode råd vedr. markedsføring:” 1 markedsfør, 2 markedsfør, 3 markedsfør. Jeg vil oversætte det i forhold til networking med: “1 giv, 2 giv, 3 giv”!
    Ved at tankesættet og fokus ligger i at give og være vedholdende omkring det, skabes din egen forretning – et paradoks? – måske – eller bare fakta? – jeg glæder mig til at høre andres oplevelser og værdi ved at give og tænke 100/0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *