Ny undervisertype: Coach og blogger

Går man ud fra at de grundlæggende komponenter i Innovation er “Viden og Energi”, bliver spørgsmålet: “Hvad skal der til for at vi sikre kompetencen til innovation i næste generation?”.

Et bud er at omskole landets underviserkorps og give dem kompetencer i proces facilitatering og videndeling. Procesfacilitering for at fremme motivation, samarbejde og teamspirit. Og videndeling for at fremme kreativiteten.

I et tiltag fra Next Generation nævnes coaching og blogging som udviklingsfelter for deres underviser korps.

  • Coaching fremmer evnen til at sætte fokus på de studerendes egen personlige udvikling og facilitering af den læringsproces.
  • Blogging fremmer videndeling, åben innovation og brug af web 2.0 som nye revolutionerende redskaber til kreativ ideudvikling og networking.

Tiltaget “Next Generation” er et initiativ i hovedstadregionen mellem flere aktører på det videregående uddannelsesområde. Målet er at fremme tilbud og undervisning i iværksætteri. Tiltaget er velkommen og er et af flere indsatsområder Fonden for Entrepreneurskab er blandet ind i.

Ganske langsomt får vi nok vendt uddannelses mastodonten og skabt en ny uddannelsespraksis. Ikke noget med at måle sig PISA mæssigt med andre forstokkede landes uddannelsessystemer, men bygger på det bedste uddannelsesmetodik vi har i Danmark. Den Grundtvig-Koldske samarbejds- og begejstringspædagogiske  tradition, der mere end noget andet fremmer kreativiteten og innovationen i den ny verdensorden.

Om man kan få omskolet underviser korpset tidsnok bliver  udfordringen.

(Inspiration fra http://nxtgen.dk)

This entry was posted in Iværksætteri, Kreativitet i skolerne. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *