Iterative Kreative Processer

Iterativ og inkremental innovation sidestilles tit. Det er ikke det samme. Hvor Iterativ betyder gentagne cykliske tiltag i betydningen små frem-og-tilbage skridt der dog går fremad mod en forandring, så kan man forstå Inkremental, som små projekter. Se figur 1.

Men det er nyttigt at forstå processer som Iterative Kreative Processer, fremfor radikale Vandfalds Processer, der falder fra fase til fase i skarpe sektioner. Det er nemmere at håndtere processer  i vandfaldsmodeller, men det er naturstridigt. Naturen er ikke liniær, den er cyklisk. Vores liv har måske en start og en slutning. Men så er det kun fordi vi ikke ser det i det store perspektiv. Processer og liv gir mening at se som cykliske. Se figur 2.

Når man arbejde med Kreative Processer er mit råd at se det som Iterative Kreative processer. Altså at forstå at alting udvikles Iterativt. Man skal væbne sig med tålmodighed, men tro at selv store bjerge bestiges med små skridt.

den næste video kan du kikke på og så forestille dig den proces, som små iterative frem-og-tilbage tiltag, der føre noget stort med sig:

This entry was posted in Innovation. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *