Fra Skole til Videncenter

Jeg havde et oplæg i sidste uge for SkovSkolen i Nødebo, der har gang i en spændende transformationsproces. Oplægget lød som dette:

“Hvordan går vi fra at være en skole til at blive et videncenter, hvordan får vi mere vi-tænkning ind i organisationen, hvordan får vi mere kreativitet og innovation ind i dagligdagen?”

Måske står vi foran en skolereform som kommer nede fra. Betinget af behovet for bedre skoler der er tilpasset den virkelighed som skabes i disse år. Den gamle skole står for skud, simpelthen fordi den ikke betaler sig. De er for dyre, og er ikke situationsbaserede. Forøvrigt er de enormt ineffektive – målt på læringsudbyttet. For meget spild, kan man også sige.

Men uddannelsessystemet har en forretningsmodel som er meget svær at knække indefra systemet selv. Men når der ikke er sammenhæng mellem de ressourcer der puttes i systemet og det der kommer ud, skal systemet vælte på et tidspunkt.

Nye skoler og måder at lære på opstår på nettet. Det er billigt, det er bruger drevent og det er situationsorienteret.

Så når skoler transformeres over i videncentre, læreren streames på en youtube video og bliver i dagligdagen til personlig lærings vejleder mere end  tavle performere. Ja så er det nok bare de første spæde tegn på at en forandring er på vej. Og den bliver voldsom.

Jeg har tidligere refereret andre sige at samfundet bevæger sig fra fokus på masse produktion til fokus på masse innovation. Og den traditionelle skole er i den kontekst en ‘masse producent’ af undervisning – på samlebånd. Vil den være videncenter må den finde ud af hvordan den kan skabe rum for ‘masse innovation’. Masse Innovation er det der opstår og skabes mellem mennesker. Ikke det læreren levere i strukturerede doser til en lyttende skare.

Networking, var det vi tog fat på med SkovSkolen. Men først efter en traditionel gang foredrag og har du lyst til at se slides er du velkommen til at kikke her. Jeg har ikke fundet ud af endnu, hvordan jeg laver audio i slideshare. Hvem kan hjælpe med det?


 

This entry was posted in Kreativitet i skolerne. Bookmark the permalink.

2 Responses to Fra Skole til Videncenter

 1. Sine says:

  Men kunne man ikke hævde, at der altså er visse ting, man har brug for at lære, uden nødvendigvis at skulle opfinde den dybe tallerken igen? Risikerer vi ikke at gøre folk enormt selvstændigt tænkende, men uden tilstrækkelig viden bag, hvis projekter og innovation tager fuldstændig over? Innovation indebærer for mig at se, at man kan bringe sin eksisterende viden i spil på en ny måde, men det forudsætter vel, at der er noget at bringe i spil..

  Jeg synes det er en spændende problematik, idet det ikke bare handler om den enkelte skole, men er et spørgsmål om hele vores kulturidentitet som selvstændige, kreative mennesker, der hylder den flade organisation – virker det, eller polerer vi videre på glansbilledet?

  De bedste hilsner
  -Sine

 2. Det er svært at sige om det er ægget eller hønen der komme rførst. Set i denne kontekst, så vil jeg: “om vi først skal vide før vi kan skabe, eller om vi først skal føle behovet for at skabe, før vi skal lære”
  Men interessant problematik,. Der er behov for en ny tilgang til læring – synes jeg. De sidste 200 år har vi udviklet en forståelse af læring og dermed undervisning som er problematisk idag. Vi har udviklet lærerrollen og fjernet os fra mesterlæren. Og måske skal vi tilbage igen. Dvs vi skal stå i mesterlærer. Som vidensarbejder. Og ikke sidde på skolebænken foran en masseproducerende undervisningsmaskine. mange mennsker stuveet sammen foran en formidlingsmaskine med en ganske lille effektivitet. dvs megen undervisning og lidt læring. Der er en ubalance som ikke er holdbar.
  Jeg tror vi skal skabe en ny læringsmodel som mere ligner mesterlærermodellen. Altså at man lærer mens man skaber. Og bliver god til at lærer og tilegne sig viden på den måde. Den ineffektive undervisningsmodel vi har idag er simpelthen for dyr, og ift verdens foranderlighed og mængden af ny viden der dagligt produceres, så holder den ikke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *