Ordenes magt

Mødte du en blind mand med et skilt, hvorpå der stod: “I’m Blind Please Help”, vil du så hjælpe, eller tænke; sikke en stakkel, godt det ikke er mig.

Måske

Men hvis der stod “It’s a beautiful day, and I can’t see it”, ville du så hjælpe og give en lille skærv.

Sikkert

Hvad er det at ord gør. Og hvordan er det at de gør en forskel, hvis de bliver brugt forskelligt.

Det er værd at vide.

Ord er vores relationelle værktøjer til forståelse, samarbejde og udvikling. De er den eksplicitte del af en kommunikation der tager afsæt i en implicit viden. Altså afsættet er tavs følelsesfuld viden, der formidles via simple ord til en modtager der igen fortolker ordene med sin egne følelsesfulde komplekse viden.

Ord er altså forsimplede budskaber af en komplekst kontekst. Derfor er valget af ordene vigtige. Fordi ord fremkalder følelser hos modtageren. Og handling og forvandling.

Samtidig kender vi til positive og negative følelser fremkaldt af ord. Positivitet fremme gennemslagskraften. Det fremmer trygheden. Postitivitet fremmer også kreativiteten. Og lysten til at dele. Penge, ideer og viden.

Læs blogindslaget: Positivity

Dagens inspiration kan du få uddybet lidt mere i denne video, om ordenes magt:

YouTube Preview Image
This entry was posted in Generel, Kreativ tænkning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *