Er Uddannelse Den Næste BOBLE ?

The Economists økonomisk blog Schumpeter har i et nyligt blogindlæg kaldt uddannelse for den næste boble. Bloggen opkalder sig efter den nu afdøde økonom Joseph Schumpeter, som var fadder til begrebet INNOVATION. Derfor dobbelt interessant. De skriver at der er en kløft mellem de amerikanske universiteters tårnhøje undervisningsgebyrer og de kvalifikationer, de studerende opnår.

I Danmark bryster vi os af at have verdens dyreste uddannelsessystem. Ingen andre steder betales mere fra børnehave til universitet for uddannelse. Betalingen går her primært via staten, hvor den i USA primært er direkte fra private personer selv.

Holder vores indskudte kapital stik med forventningerne, eller har vi også en skæv fordeling mellem forventning og udbytte?

Med reference til Peter Thiel, Pay Pals grundlægger, mener de, at de amerikanske universiteter opfylder alle karakteristika for en potentiel boble.

Peter Thiel og boblerne

I Peter Thiels optik fremkommer en boble, når et marked nyder en stor investeringsinteresse, samtidig med at der er en tendens til at overvurdere markedets sikkerhed:

Like the housing bubble, the education bubble is about security and insurance against the future. Both whisper a seductive promise into the ears of worried Americans: Do this and you will be safe. The excesses of both were always excused by a core national belief that no matter what happens in the world, these were the best investments you could make. Housing prices would always go up, and you will always make more money if you are college educated.

Peter Thiel har historisk pondus ud i at forudse bobler. Han solgte blandt andet PayPal, en banktjeneste til at overføre penge over internettet, for en ifølge analytikerne relativ lav pris. Det knap så lukrative salg skyldtes, at han forudse “the dotcom bubble”, og derfor ville tage hver en krone, han kunne få her og nu – og han fik ret i sin vurdering.

Han har på trods af sin store formue heller ikke investeret i fast ejendom, da han forudså, at boligmarkedet ville opleve samme nedtur som IT-sektoren. En antagelse få vil være uenige i i dag.

Urokkelig tiltro til uddannelse

Peter Thiel mener, at de amerikanske universiteter begynder at leve op til de karakteristika, vi så ved de tidligere bobler:

  1. Undervisningsgebyret er højt, og stiger mere end de amerikanske indkomster, hvilket resulterer i stor gældsstiftelse for såvel sponsorerende forældre som studerende. Samme tendens sås ved boligmarkedet, hvor folk gældsatte sig for at få fast ejendom.
  2. Gevinsten ved uddannelse er overvurderet. Ligesom ved fast ejendom og IT-boblen tror vi, at netop dette marked er en sikker og optimal investering, da det skal sikre os en fremtidig god indkomst. Problemet opstår, når også akademikere fra de mest velansete universiteter oplever arbejdsløshed.

Den afgørende lighed mellem universiteterne og de tidligere bobler er altså, at en høj uddannelse giver amerikanerne en – måske falsk – forvisning om, at uddannelse er en god investering for at sikre ens fremtid. Forventningen til uddannelse bliver derfor presset op til et unødigt højt niveau.

Drop ud og bliv belønnet

Den store satsning på uddannelse bliver en potentiel boble, hvis arbejdspladserne til de højt uddannede begynder at forsvinde, eller kvaliteten af undervisningen ikke er tilsvarende undervisningsgebyret. For så forsvinder sammenhængen mellem gevinst og omkostning ved uddannelserne.

I Danmark begynder vi at tænke det samme. Får vi det ud af uddannelserne som vi koster på dem.

Peter Thiel mener ikke, at uddannelse i sig selv er dårligt. Pointen er bare, at vi skal forsøge at decentrere vores fokus fra universiteterne, og lade være med at se en uddannelse fra et topuniversitet som den ultimative fremtidssikring – for måske kan det ikke sikre os fremtidigt.

Thiel er faktisk så seriøs omkring sin udmelding, at han har tilbudt 20 studenter $ 100.000 schoolarships for at forlade college og starte egen virksomhed. En interessant bytte handel der har til formål direkte at fremme iværksætteri, ikke at undervise i iværksætteri.

Og hvad kan vi så frygte i Danmark?

Vi kende slet ikke lignende systemer med undervisningsgebyrer, og det danske universitetsmiljø er heller ikke præget af samme hysteri omkring elite-universiteter. Men Peter Thiels argumenter kan måske alligevel sige noget om det danske system.

Lars Lunde der blogger omkring Schrumpeters indlæg, fremhæver devisen om at “Uddannelse sikrer din fremtid” også er en kendt tankegang her i landet. Og den står i en skærende kontrast til, at der i Februar 2011 var 7.930 danske akademikere arbejdsløse.

Boble eller ej, så er det i hvert fald vigtigt, at vi opretholder et højt uddannelsesniveau. Men at vi samtidig lader uddannelserne følge ikke bare efterspørgslen i samfundet – men også den ændrede adfærd omkring læring, vidensproduktion og samværdskulturer der præger udviklingen i samfundet i disse år.

Selvom vi jævnligt laver reformer i uddannelsessektoren så er det lappeløsninger på en gammel ballon der pustes mere og mere luft i. Og vores uddannelsses-systemet fastholder gamle læreres gamle måder at tænke undervisning og læringsprocesser på.

Det må kunne gøres på en ny måde!!!

Seneste radikale indspark til nye tænkning af skole, ser jeg i Khan Academiets opståen, der har til formål at lade børnene blive undervist derhjemme når de har lyst og så gå i skole for at lave lektier – sammen med lærerne. Det er en bundvending der vil noget, og vil være med til at give mere læring, for færre ressourcer.

Men også initiativer som spil.nu giver anledning til at retænke hele vores tilgang til skole. Læs mere om det på bloggen imorgen.

Og vi kommer nok ikke uden om også at sammenligne gevinsten ved uddannelse med omkostningen. Ellers brister boblen.

This entry was posted in Kreativitet i skolerne. Bookmark the permalink.

One Response to Er Uddannelse Den Næste BOBLE ?

  1. Pingback: Tyge Mortensen …..blogger » Blog Archive » Fra Skole til Videncenter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *