NetværksAnalyse

Netværk har betydning for spredning af alt. Sygdom, Latter, Viden, Adfærd, Misbrug, Stress, Skilsmisse, Rigdom, Brokkeri og meget mere. Så når man vil udvikle nyt, forbedre sin virksomhed eller bare skabe gode arbejds-pladser, så skal man kunne forstå, hvordan  netværket kan hjælpe dig i den proces.

Der kan en netværksanalyse være en god start.

Et interessant produkt er udviklet af virksomheden UniLyze.

Jeg havde sidste dag besøg af Jens Martinus, der er partner sammen med Christian Waldstrøm i Unilyze. Og har fået følgende slidepræsentation af deres koncept:


 

Fra en af plancherne vil jeg fremhæve følgende udtalelse:

Vi måler vores ansatte i ‘hoved og r..’, men vi ved faktisk ikke hvordan de arbejder!

En interessant konstatering, der nok afspejler virkeligheden de fleste steder. Hvordan vi egentlig arbejder, afspejles væsentligst af hvem vi snakker med på arbejdspladsen. Og det igen afspejler vores position, vores evne til at netværke og vores  åbenhed/lukkethed – og i væsentlig grad virksomhedens KULTUR.

Følgende netværksanalyse viser en gruppe studerende til venstre, med de centrale personer som sorte klatter, en vejleder i midten og 3 professorer nederst til højre. Spild af muligheder, må man konkludere, men sikkert med megen hygge blandt de studerende.

En Netværksanalyse  afdækker det du ikke kan se og måle. Og kan bl.a. fortælle følgende om din organisation:

 • Hvem er de faktiske nøglepersoner i organisationen?
 • Hvad ville der ske med kommunikationen, hvis fem nøglepersoner bliver rekrutteret af en konkurrent?
 • Hvad sker der, hvis en influenzaepidemi rammer 15% af medarbejderene?
 • Hvilke medarbejdere er bindeled, som du ikke er klar over i det daglige arbejde?

En Netværksanalyse er et godt udgangspunkt for en forbedringsproces. En forbedringsproces der måske starter i sig selv, blot p.gr.a. at man har gennemført analysen. “Det man fokusere på får man mere af”, siges der.

Når man ser på netværk er man interesseret i at se på VIDEN. Og i netværk er relations-viden interessant i 3 perspektiver:

 1. Viden deling
 2. Vidensskabelse
 3. Værdien af relationerne

En netværksanalyse giver i sig selv kun svar på det første. En netværksanalyse burde derfor suppleres af en afklaring af den kultur som netværket er del af. Og der peges af Anne Hodal fra Wemind på en narrativ analyse som et relevant supplement. Kik med i hendes speciale præsentation her:


En narrativ analyse, er en proces, hvor alle medarbejderne skal med. Men det grundlæggende er Netværks Analysen.

Unilyze har i Odense Kommune lavet en omfattende Netværksanalyse på folkeskolerne.

Analysen foregik ved, at alle lærere modtog en mail med et online spørgeskema, som de udfyldte. Men Netværksanalysen starter ikke der. Reelt starter den langt før, og det indledende arbejde er meget vigtigt, som grundlag for at der stilles de rigtige spørgsmål, og netværkets-kortet tegnes med de reelle strukturer.

Jan Back-Larsen fra Kragsbjergskolen i Odense giver 3 gode råd om netværksanalyse:

 1. Den indledende knæbøjning er meget vigtige. Brug god tid på til at finde de konkrete problemstillinger.
 2. Vurder om analysen skal være anonym eller ej. Jan anbefaler at sætte navn på.
 3. Man skal huske at undersøgelsen er værdineutral. Dvs. hvis kollegaer placeres perifert i netværketskortet, så er det ofte ikke deres egen skyld. Fysisk placering og tilgang til daglige informationer har betydning, og kan på den måde afsløres.

Netværksanalysen kan være med til at afsløre hvor organisationens ansatte sidder i forhold til videndelingen og dermed muligheden for videnskabelsen. Målet er at få alle med.

I sidste slide her, har netværksanalysen grupperet respondenterne i 4 kategorier. En interessant inddeling som I kan kontakte UniLyze for at få forklaret. Det er skal være min sidste opfordring i denne omgang 🙂

Supllerende links:

 • http://kreativproces.dk/?p=1987
 • http://kreativproces.dk/?p=2980
 • http://kreativproces.dk/?p=3263

 

This entry was posted in Anmeldelser, Netværk og netværksteori. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *