Aum

En af mine yndlings øvelser når jeg samler folk er at få dem med på at lave en fælles lyd. Som regel bruger jeg den tantriske grundlyd AUM eller OOM. Og næsten altid kan jeg få en magisk effekt ud af et fælles AUM, når alles lyd møder hinanden og forstærkes.

Jeg indleder altid med en historie om energi som vibrationer eller bølger. Og når disse bølger møder hinanden forstærkes de. Sådan er det med energibølger, de forstærker hinanden. I overført betydning giver vi mennesker hinanden ekstra energi ved at vore energier mødes.

Aum eller Om er en stavelse, som tillægges stor betydning inden for hinduismen og buddhismen og i visse esoteriske og okkulte kredse i verden. Aum regnes generelt for det helligste af alle mantraer og indgår tillige i et utal af andre mantraer, hvorfor det er stort set allestedsnærværende i Indien og i  indisk religion.

Jeg mødte den første gang i et tempel i Tibet tilbage midt i 80’erne. Der sad munkene og AOUM’ede. Måske svævede de også. Det var mørkt i templet, så det med svæveriget kunne jeg ikke ‘tydeligt’ se.

Men først senere blev jeg klar over hvad jeg havde oplevet, eller rettere hørt. Deres meditative højsang. En stærk oplevelse var det ihvertfald den gang.

Mantraet er sammensat af tre lyde, nemlig [a], [u] og [m], hvoraf de to første danner en diftong. Disse tre lyd siges i den hinduistiske tradition at betegne de tre primære, hinduistiske guder: skaberen Brahma, vedligeholderen Vishnu og ødelæggeren Shiva. Alternativt siges de også undertiden at betegne de tre sindstilstande: vågen, drøm og søvn.

I hinduismen kaldes stavelsen udgitha (højsangen) eller praṇavamantra (det rungende mantra) og i visse tekster siges hele den sansede verden at være opstået af den resonans, der fremkom, da mantraet ved tidens begyndelse udtaltes.

YouTube Preview Image

Dette gælder i vid forstand også ordets brug i vestlige, esoteriske sammenhænge, hvor lyden opfattes som altets resonans; selve urlyden. Man hæfter sig ved, at visse religiøse skrifter (som fx Johannesevangeliet) sætter “Ordet” ved altets begyndelser og opfatter dette ur-ord som stavelsen aum, der forstås som en manifestation af det højeste væsen, gud. I esoterisk sammenhæng lignes mantraets tre elementer også med ild, vand og luft, og mantraet påstås undertiden at have samme udspring som ord som AMEN.

This entry was posted in Generel, Sjove ting. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *