Innovation Camps – nyt nationalt brand

Innovation Camps er en relativ ny udviklet møde- og procesform der har det formål at provokere deltagernes hjerner så meget, at de kan tænke nyt – helt nyt!

En Innovation Camp kan principielt vare i kort eller lang tid. Af praktiske årsager kalder vi en halv dags proces for en Ide Workshop, en hel dags proces for en Kreativ Proces og en proces med overnatning for en Innovation Camp.

Det der kendetegner en Innovation Camp er følgende:

Det er en social innovation, vi har fundet på i Danmark. Læs mere om det her: “InnovationCamps – lad os vise verden“.

Som al anden innovation så bygger den videre på alle mulige andre tiltag der har været de seneste år i form af workshops, forandringsledelse, kreativitetsøvelser, hjerneforskning mm. Og som anden innovation så er Innovation Camps ‘bare’ en ny sammenkobling af eksisterende viden. Det er selve sammenkoblingen, der er det nye.

Grundlæggende bryder den med det mønster vi normalt har for møder. Det mønster der består i, at planen for mødet – i form af en dagsorden, et program, et lektionsskema eller lignende – på forhånd er sendt ud til deltagerne.

Sådan er det ikke i en Innovation Camp.

I en Innovation Camp går man uvidende ind i en proces der starter med en udfordring i form af ét vigtigt spørgsmål og ét mål, men intet program. I hvert fald ikke et program som deltagerne kender. Istedet for program, har vi en proces.

Hvorfor nu det?

For at blive kreative!!

Vi er maksimalt kreative når vores hjerner er i en tilstand af nærvær. Altså når hjernens bevidsthed er opmærksom på NU’et. Det lyder måske lidt langhåret, men vi skal forstå at vore hjerner kan være i to tilstande. Enten opslugt af det vi gør, dvs nærværende. Eller også er hjernen ikke nærværende, og så er den enten igang med at forstille sig fremtidens gøremål, eller spekulere over noget den har oplevet i fortiden.

Kreativitetsforskningen har vist, at vi kun er kreative når vores hjerner er i en tilstand af nærvær. Derfor er målet i en Innovation Camp at fjerne alle forstyrrelser der forstyrre nærværet – dvs opmærksomheden. Det gøres bl.a. ved, ikke at melde et program ud på forhånd. Ved at tage ure og mobiltelefoner fra folk. Ved ikke at lave pauser. Ved hele tiden at holde hjernen fokuseret på kun een opgave af gangen, ikke flere opgaver på sammen tid. Osv.osv.

Det nye er at vi har sat det på formel. Og konceptualiseret det i en procesmetodik.

Når vi kalder Innovation Camps for en Dansk Social Innovation skal det ses i et historisk perspektiv. Og globalt. Det historiske perspektiv kan bedst vises på følgende slide der har hentet inspiration fra Mandag Morgen:

Vi befinder os midt i en krise nu. Igen. Og det interessante for os danskere er, hvordan vi denne gang takler situationen. Skal vi gøre det som vi er gode til, er det via en Social Innovation. En ny måde at organisere produktudvikling og produktion på. Vi kan med et moderne ord sige, vi skal finde nye mere effektive måder at ‘dele viden’ på. Viden der skal generere nye ideer, og viden der sætter ideer i produktion.

Og det er vi gode til i Danmark. At dele viden. At finde sammen. Snakke om tingene. Og fremme kreativiteten.

Lad os kalde det vi har gang i for en INNOVATIONS BEVÆGELSE. En ny måde at finde ud af hvordan vi organisere viden og arbejdskraft så den flyder så effektivt og uhæmmet som muligt. Så vi på den halve tid, til den halve pris kan generere ideer og innovationer der giver den dobbelte indkomst. Det har vi gjort tidligere, så lad os gøre det igen.

Jeg var for nogle dage siden sammen med repræsentanter for mødeindustrien i Syddanmark, i regi af Inspiring Denmark. Og præsenterede Innovation Camps som en nye mødeform. En mulig erstatning for de dyre og ineffektive konferencer. Mødeindustrien har også behov for at udvikle sig. Og deres vision er at blive et nyt globalt tiltrækningscenter for multinationale virksomheders og organisationers konferencer og møder. Ligesom Barcelona – der på få år er blevet verdens mødecentrum.

Det kræver en nye mødemodel, der slår globalt igennem. Og dækker et nyt behov:

Innovation.

Innovation Camps spreder sig i øjeblikket i den danske uddannelsesverdenen som en pædagogisk metode til træning af elever og studerendes innovative kompetencer. Det vil jeg kalde en national bevægelse, se eksempler her fra ErhvervsakademiLillebælt, Vestjylland, Dronninglund, UngdomsuddannelserneVejle, Dalum, Ålborg. Der sker kun få eksempler af lignende art andre steder på kloden, se her fra Israel. Og ingen andre steder i verden spredes det via uddannelser. Det gør den her i Danmark. Som et nyt pædagogisk didaktisk eksperiment – for at dække elevers behovet for uddannelse i Innovation. DET ER MEGET INTERESSANT !!!!!!

Den er ved at blive bredt funderet.

Vi kan derfor bruge mødeformen (Innovation Camps) som nyt nationalt brand – en social eksportvarer. Der kan tiltrække multinationale virksomheder der erstatter deres konferencer i Barcelona med Innovationsprocesser i Danmark. Fordi vi kan tænke nyt og sætte det i proces.

Det kan lade sig gøre hvis vi arbejder sammen, mødeindustrien, konsulentverdenen, uddannelsessektoren, turistbranchen og de store globale aktører vi allerede har. Sammenkoblet med vore internationalt kendte mærkevarer som H.C. Andersen, Lurmærket, Lykkelandet, Bacongrisen, Noma, Legoland mm.

Uddannelsesverdenen levere råstoffet, nu mangler vi at se hvem i erhvervslivet der først tager teten.

This entry was posted in Camp master jobs, Camp's, Innovation, Kreativitet i skolerne. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *