Csíkszentmihályi: “Gruppe Flow”

Vi kender sikkert alle at gå i FLOW. Altså når vi bliver dybt koncentreret om en opgave, tiden står stille, man bliver ikke forstyrret, og det man har imellem hænderne bare vokser og vokser. FLOW er når vi er maksimalt skabende, fordybet, opslugt, nærværende.

Som intensiteten i en sæbeboble.

Men er den tilstand kun helliget indiviuduelle?

Når den nu er så vigtig for kreativiteten, kan man så også snakke om GRUPPE-FLOW?

Csíkszentmihályi foreslår flere måder en gruppe kan arbejde sammen så hvert medlem opnår en tilstand af FLOW. Det der karakterisere sådanne grupper siger han er:

  • Kreative rum (fordi arbejdet primært er stående eller i bevægelse)
  • Arbejdsplads indrettet som legeplads (rummet designes så det ufleksible nedtones)
  • Skørhed (det er en form for løssluppenhed, der appellere til noget helt nyt og skævt)
  • Tryghed (her må alle sige lige hvad de har på hjerte uden bedømmelse)
  • Parallelt arbejde (arbejdet organsiseres så alle arbejder med den samme metode samtidig, dvs tænker ens samtidig)
  • Gruppen arbejder målfokuseret på sammen opgave.
  • Ideer konkretiseres (prototyping)
  • Øget effektivisering via visualisering/skitsering
  • Bruger forskellene mellem deltagerne som en mulighed istedetfor som et problem

Når man arbejder med traditionel teambuilding, er kendskabet til hinanden altid en vigtig faktor der skal fremmes, for at fremme relationel acceptability. Altså at vi skal lære at acceptere hinanden som dem vi er, via kendsskab til hinandens gode og dårlige sider.

Men det fremgår ikke som vigtigt her, i Csíkszentmihályi’s fremstilling af FLOW-teams. Her ophæves egentlig positionerings problematikken ved at indføre fuld accept, målfokus og parallelel processer.

Nøjagtigt det samme som Den Kreative Platform via sine 4 principper arbejder med. Så den tilstand man får når man for alvor kommer op på Den Kreative Platform er GRUPPE-FLOW.

This entry was posted in Bedre møder, Forskning i kreativitet. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *