livingclimatechange.com

Klimaændringerne berører alle aspekter af vores liv. Hvordan vil det ændre os? Hvordan vil vi kunne tilpasse os?

Living Climate Change er et forum for de mest ekstreme design udfordring i vor tid. Det er også et sted der  støtter nytænkning og deler provokerende ideer om fremtiden.


IDEO, et globalt design og innovation firma, har skabt “Living Climate Change“. Formålet at fjerne fokus fra den politiske scene hvor der ikke sker noget. Men hvor alle venter på initiativ.

De vil understøtte de initiativer der peger på nye muligheder. Fra den brede befolkning. Interessant underground approach.

IDEO har den overbevisning, at design har en rolle at spille i håndteringen af det globale spørgsmål om klimaforandringer. “Vi stræber efter at støtte samtalen ved at stille gode spørgsmål og udforske kreative løsninger på en optimistisk måde”, siger de.

Living Climate Change inviterer dig med. Med til at forestille sig, hvad livet vil være om 20 eller 30 år, ved at bevæge os langs en sti der leder mod lavere kulstofemissioner. Vil målene nås? Hvilken adfærd vil være nødvendigt at ændre? Hvilket vil vi vælge at bevare? Har vi kreative evner nok til at løse problemet?

This entry was posted in Generel, Kreative projekter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *