Kreative møder: SKETCHBOARD

Møde kan jo have mange formål. Er formålet at få gennembearbejdet en strategi, skabt overblik over en implementering, en produktion, et værdiflow, en trimning af en arbejdsproces eller lignende. Altså at bearbejde sammenhængende faktorer i en proces, så vil metoden kaldt SKETCHBOARD sikkert kunne buges med stort udbytte. Metoden stammer fra designverdenen.

Den er simpel, giver overblik, nedbryder i enkeltdele de sammenhængende faktorer der påvirke et koncept. ex både salg, leverandører og teknologi. … og kan sikkert bruges til meget andet.

Et SKETCHBOARD kan hurtigt synliggøre de trin og mange muligheder der er, samt udpege det sted der skal sættes ind.

Jeg forestiller mig at den både kan bruges som forberedelse til et møde og så tager med sit SKECHBOARD med til teammødet, men også være selve mødeprocessen.

Lad dig inspirere af den følgende video og få nye ideer til fremme af kreative møder:

YouTube Preview Image
This entry was posted in 3D leg, Bedre møder. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *