10 omlægningsTIPS til Undervisere

Hvordan ændre en lærer sin indgroede undervisningsvaner…….. inden han går ned med stress?

En lærer (Nis), kom  idag og spurgte hvordan man kunne gøre det på en ny måde. “Vi skal skære hele tiden, og stadig nå det samme”.

Jeg har tidligere plederet for en revolution i skolen, men jeg kunne godt se at det ikke lige var det der løste hans problemet lige nu.

Helt lavpraktisk er hverdagen i skoler den, at man altid halser efter. Halser efter de studerende som vælter ind, år ud og år ind. Man halser efter skemaerne, som år ud og år ind prøver på at skulle minimere timeantallet, så budgetterne kan overholdes. Man halser efter undervisningsministeriets evige indblandinger i skolestrukturer, ændringer af bekendtgørelser, fagbeskrivelser der skal laves og mål der skal nås. Og så er der den evindelige nedskæring i bevillingerne – år ud og år ind. Der er ikke noget at sige til, at der ikke er tid til en revolution.

Mit bedste bud bliver derfor disse 10 fif. Fra hoften. “Take it or leave it”. Men læs først mine blog post her, så du er med på hvordan jeg tænker: Revolutionen der blev væk, eller en tidligere blog om Tiden til Revolution eller måske også denne om at skoler Dræber Kreativiteten.

Nå, men her kommer mine 10 lavpraktiske og gratis fif der kan være med til at sætte en revolution igang:

  1. Start med slutningen og vær kreativt doven. Forbered din undervisning bagud. Det spare tid. Dvs start med slutningen. Sæt  dine egne håndterbare mål for faget og for hver enkelt lektion. Husk at det overordnede mål er at de skal kunne bruge den faglige viden på nye måder (kreativt). Når du har defineret målene, brug så al din kreativitet på at finde den nemmest mulige, den mest mangfoldige og mest sjove måde dine studerende kan nå i mål. Og den der aktivere de studerende mest og dig som lærer mindst. Start aldrig med at samle al det materiale du kan finde om emnet og så knokle en undervisning sammen ud fra det. Det er at starte forfra – husk, start bagfra og vær kreativ – det lægger op til at bryde mønstret!
  2. Send dig selv ud, som forberedelse til næste lektion. Brug dit videokamera (på mobiltelefonen eller kameraet), identificer den mest basale viden der skal forberedes til hver lektion og film dig selv mens du fortæller det. Max 18 minutter, gerne bare 9. Gør det evt ved en tavle, eller hvis du er lidt mere ferm med redigering, så brug et program der kan inkorporere dine slides sammen med din video eller din speak. Det er en simpel form for e-læring som du kan sende til de studerende over facebook eller mail – tro mig, de møder forberedte op. Du kan evt bruge programmet NextSlide.com kik klippet her om Knowledge Games, eller MS Producer, som kan downloades her: Producer, eller Slideshare.com
  3. Skab Bevægelse i Undervisningen. Brug den metode der hedder cooperative learning så meget som muligt og som minimum i hver lektion, og gerne hele tiden. Cooperative learning er læringsstrukturer som bryder dit vante mønster, dvs gir mere læring og mindre undervisning. Det aktivere de studerende og giver dig mindre stress. Og tro mig, uden at de studerende lærer mindre. De vil endda have det sjovere og glæde sig til næste gang.
  4. Indfang de studerende på Facebook. Lav et samfund på facebook hvor faget og klassen holder til. Her kommunikerer du med de studerende, følger op og lægger opgaver ud. Kun fantasien sætter grænser hvad du kan bruge facebook til – tror jeg. En ting er sikkert, og det er at du ikke behøver at spekulere på om de hører efter og er nærværende. De er der. Mangler du ideer så kan du få 100 ideer til hvordan facebook kan bruges i undervisningen ved at trykke her: 100 gang Facebook ind i  undervisning NU. Men det er selvfølgelig mange meninger om facebook. De mest negative fra dem der ikke bruger mediet (det er vel forståeligt). Klik på denne artikle i gymnasieskolerne og følg debatte – men prøv det for hulen da af og se hvad der sker – der sker sikkert noget nyt, som kan lede videre til noget nyt igen. Men du er med 🙂
  5. Blog og brand dig selv som underviser. Lav en blog i faget hvor du lægge alle dine forelæsninger, materialer, opgaver, videoer mm ud. Også debatemner hvor studerende kan debattere et faglig emne, evt i forlængelse af en debat i klassen. Med en blog gør du dine kompetencer og viden som lærer synlig – og det giver respekt. Hvis du er autentisk og givende. Hvordan man laver blogs kan du få intro til i min blog i mandags (Bliv en online PRO). Blogs er lavet og bruges til vidensdeling og det er jo det undervisning går ud på.
  6. Læg opgaverne ud online og rettefrie. Brug Hot Potatoes som faglig icebreaker eller hjemmeopgaver, der retter sig selv. Hot Potatoes giver dig nemt og meget brugervenligt mange forskellige måder du kan lave opgaver på online. Download programmet gratis her http://hotpot.uvic.ca/index.php og husk at give linket videre til de studerende, så de kan lave deres egne faglige opgaver og sende til deres kammerater. Så køre det, og du har tid til at lægge dig op i hængekøjen og smile.
  7. Leg dem til læring. Lær Den Kreative Platforms mange metoder og principper at kende og indarbejd den i din undervisning. Den er både energigivende og får de studerende til at blive mere kreative. Dvs bruger den faglig viden uhæmmet og så kan den bruges i alle sammenhæng. Den skaber trygge rammer for læring og høj motivationen. Den Kreative Platform kan du læse meget mere om på denne blog her, men også kikke ind på denne blog www.denkreativeplatform.dk
  8. Flyt klassen ud i virkeligheden, eller virkeligheden ind i klassen. Omlæg så meget af uddannelsen til projektbaseret læring. Evt også gældende bare for dit fag. Brug som minimum 50% af de studerendes tid i projekter, og gerne 100%. Og problemorienter alle læringsprocesserne, dvs tag reelle problemer med ind i klassen og klassen med ud til. Du skal vide at selv om du sætter ind med heftig vejledning, så er denne læringsform billigere, bedre og sjovere. Projekter er ikke fagbaserede, de er problembaserede – ellers er der ikke noget nyt i det. Og læreren skal lære en helt ny rolle, hvor facilitering skal tillæres og underviser rollen skal aflæres. Projekter skal bygge på megen metodetræning, hvor samarbejde, teamledelse, vidensdeling og vidensøgning trænes. Men også læreren skal trænes i sin nye roller husk det, ellers sker der intet nyt. Læreren er hyrden, der skal gå bagved sin flok. Mit bedste bud på en metodik er Kubus Konceptet, kik evt mere her: kubus.
  9. Ophøj de studerende til censorer. Introducer selvevaluering i eksaminerne. Hvor de studerende skal bedømme sig selv og hinanden og give karakter. Det vil minimere udgifter til censorer og optimere de studerendes ansvar for læring. Det vil være med til at bryde det indgroede mønster vi har omkring eksaminer, det er alt for tungt og ressourcekrævende. Brug de studerendes kreativitet til at finde ud af hvordan, det kan effektueres. Tro mig, de ved bedst selv hvilken karakter de er berettiget til og ellers ved kammeraterne det.
  10. Bryd mønstret. Lav en proces der har som formål at bryde mønstrene. Først identificeres de undervisningsmønstre der findes på skolen, i undervisningen, hos den enkelte lærer. Dernæst sættes der spørgsmålstegn ved hver eneste mønster og nye indarbejdes kik evt på denne metode (Rule Breaking Strategy). Skal vi  til at undervise med færre ressourcer uden at sænke standarden, så skal der tænkes kreativt. Og mønstrene skal brydes – der er ingen anden vej. Ellers lurer der kun den omsiggribende stress!

Jeg lovede dig Nis, at komme tilbage med et svar og det var hvad jeg lige kunne klare. Men jeg ved at der er mange flere. Hvilke forslag har du selv – skriv ind i comment feltet, og hvilke synes du kan bruges.

This entry was posted in e-learning, Kreativitet i skolerne. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *