Maslow: selv realisering

Maslow er kendt for sin behovspyramide, hvis øverste top repræsentere det han kalder menneskets self-aktualisering. Kreative mennesker vil typisk ligge i toppen. Og generelt vil mennesker i den civiliserede verden befinde sig her.

Hans teori var kritisk overfor den gængse psykologiske lære omkring midten af det 20’ende århundrede, hvor verden lige var kommet ud af en psykisk belastende verdenskrig.

Maslow studerede raske mennesker, de fleste psykologer undersøger syge mennesker. Principperne i det følgende er derfor resultatet af hans 20 års studier af mennesker, der havde “fuld udnyttelse af deres talenter, evner, potentialer, mv.”. Jeg synes det giver nogle relevante pejlemærker for kreative menneskers personlige udviklingmål – sagt af en anderkendt psykolog:

Selvrealisering indebærer at opfyldelsen af basale behov fysiologiske, sikkerhed / sikkerhedskontrol, kærlighed / tilhørs, og selvværd er sket.

Maslows forskningsmæssige grundprincipper byggede han på følgende antagelser (så vidt muligt med hans egne ord):

 1. Den normale personlighed er præget af ønsket om sammenhold, integration, konsistens, og sammenhæng. Organisation er den naturlige tilstand, og disorganisering er patologisk.
 2. En personlig psyke kan analyseres ved at skille de enkelte dele ad, men ingen del kan studeres isoleret. Forståelsen af den hele funktion, findes ikke i de enkelte dele.
 3. En personlighed har en overskyggende ‘driver’, nemlig selvrealisering. Folk bestræbe sig på løbende at realisere deres iboende potentiale uanset hvilke muligheder de har.
 4. Indflydelsen fra det ydre miljø på  personlighedens normale udvikling, er minimal. Personligheden, hvis den får lov at udfolde sig i et passende miljø, vil producere en harmonisk, integreret personlighed.
 5. En  kvalitativ undersøgelse af en person er mere nyttig end en  kvantitativ undersøgelse af mange mennesker, når det drejer sig om en isoleret psykologisk funktion.
 6. Menneskelig frelse er ikke at finde i enten behaviorismen eller i psykoanalyse, (der kun omhandler det mørkere, ondere). Vi skal beskæftige os med spørgsmål om værdi, individualitet, bevidsthed, formål, etik i den menneskelige natur.
 7. Mennesket er grundlæggende godt, ikke ondt.
 8. Psykopatologi  bygger generelt på benægtelse, frustration eller forvridning af vores essentielle natur.
 9. Behandling af terateutisk art, er et middel til at genoprette en persons selvrealisering, i overensstemmelse med den indre natur.
 10. Når de fire grundlæggende behov er opfyldt, vokser behovet for selvrealisering:  Utilfredshed og rastløshed vil udvikle sig medmindre den enkelte gør, hvad han er skabt til. En musiker skal lave musik, en kunstner male, en digter skrive digte – kort sagt, folk skal beskæftige sig med det, deres evner giver dem mulighed for.

Maslow angav otte måder at opnå en SELF aktualiserende personlighed:

 • Opleve tingene fuldt ud, vitalt, uselvisk. Kast dig ud i oplevelser. Koncentrer dig fuldt ud, lad dig fuldstændig opsluge af det du gør.
 • Livet er en løbende proces. Den er et evigt valg mellem sikkerhed (uden frygt og behov for forsvar) og risiko (af hensyn til fremskridt og vækst): Tag FREMSKRIDT og VÆKST valget, flere gange om dagen.
 • Lad selvet opstå. Prøv at udelukke de ydre påvirkninger om, hvad du skal tænke, føle, sige, og så videre, og lad din erfaring sige dig, hvad du virkelig føler. Mærk dig selv.
 • Når du er i tvivl, vær ærlig. Hvis du kigger ind i dig selv og er ærlig, vil du også tage ansvar. At tage ansvar er selvrealiserende.
 • Lyt til din egen mavefornemmelse. Vær forberedt på at blive upopulære.
 • Brug din intelligens. Gøre de ting du ønsker at gøre godt, uanset hvor ubetydelige de synes at være.
 • Gør peak oplever (stjernestunder) mere normale og dagligdags. Slip af med de forestillinger du har, der ikke realiseres alligevel. Lær, hvad du er god til og hvad du ikke er god til. Dvs hvad du lykkes med.
 • Find ud af hvem du er, hvad du er, hvad du kan lide og ikke lide, hvad der er godt og hvad der er dårligt for dig, hvor du skal hen, hvad din mission er. At blotlægge dig selv på den måde vil eksponere dine evindelige undskyldninger – og derefter give dig modet til at opgive dem.

SELF aktualisering ….

Maslow (1954), mente, at mennesket har en naturlig lyst til sund harmoni, eller selvstændig aktualisering. Han mente, at mennesket har grundlæggende, (biologiske og psykologiske) behov, der skal være opfyldt, for at være fri nok til at føle ønsket om en højere erkendelse – selvrealisering. Han mente også, at vi har de naturlige, ubevidste og medfødte evne til at søge disse behov. (Maslow 1968)

Med andre ord, har mennesket en indre og naturlige evne til blive den bedst udgave af sig selv.

 • “…he has within him a pressure toward unity of personality, toward spontaneous expressiveness, toward full individuality and identity, toward seeing the truth rather than being blind, toward being creative, toward being good, and a lot else. That is, the human being is so constructed that he presses toward what most people would call good values, toward serenity, kindness, courage, honesty, love, unselfishness, and goodness.” (Maslow, 1968, p. 155.)

Maslow mente, at ikke alene har man behov for at spise for at bevare sig selv sund, men også at man intuitivt ved, hvad man har brug for for at blive det bedst mulige, mentalt sunde og glade “væsen”. Jeg bruger ordet “blive”, fordi Maslow går langt ud over, hvad den gennemsnitlige person betragter som et godt fysisk og psykisk sundhed. Han talte om højere bevidsthed, æstetiske og højdepunktsoplevelser, og arbejdede med begrebet VÆREN (to be). Han understregede vigtigheden af moralsk og etisk adfærd, som del af vores natur, og i at blive sig selv.

 • “The state of being without a system of values is psychopathogenic, we are learning. The human being needs a framework of values, a philosophy of life, a religion or religion-surrogate to live by and understand by, in about the same sense he needs sunlight, calcium or love. This I have called the “cognitive need to understand.” The value- illnesses which result from valuelessness are called variously anhedonia, anomie, apathy, amorality, hopelessness, cynicism, etc., and can become somatic illness as well. Historically, we are in a value interregnum in which all externally given value systems have proven failures (political, economic, religious, etc.) e.g., nothing is worth dying for. What man needs but doesn’t have, he seeks for unceasingly, and he becomes dangerously ready to jump at any hope, good or bad. The cure for this disease is obvious. We need a validated, usable system of human values that we can believe in and devote ourselves to (be willing to die for), because they are true rather than because we are exhorted to “believe and have faith.” Such an empirically based Weltanschauung seems now to be a real possibility, at least in theoretical outline.” (Maslow, 1968, p. 206.)

Moral er naturligt. Hvis vi bruger vores evne til at tænke, er ærlige, oprigtige og åbne, kommer vi naturligt til en moralsk og etisk adfærd .

 • “Pure spontaneity consists of free, uninhibited uncontrolled, trusting, unpremeditated expression of the self, i.e., of the psychic forces, with minimal interference by consciousness. Control, will, caution, self-criticism, measure, deliberateness are the brakes upon this expression made intrinsically necessary by the laws of the social and natural world, and secondarily, made necessary by the fear of the psyche itself.” (1968, p. 197.)

Det kan betyde at lytte til det indre selv, det ubevidste, ånden.

 • “This ability of healthier people to dip into the unconscious and preconscious, to use and value their primary processes instead of fearing them, to accept their impulses instead of always controlling them, to be able to regress voluntarily without fear, turns out to be one of the main conditions of creativity.”
 • “This development toward the concept of a healthy unconscious and of a healthy irrationality, sharpens our awareness of the limitations of purely abstract thinking, of verbal thinking and of analytic thinking. If our hope is to describe the world fully, a place is necessary for preverbal, ineffable, metaphorical, primary process, concrete-experience, intuitive and esthetic types of cognition, for there are certain aspects of reality which can be cognized in no other way.” (p. 208)

Meditation, selvhypnose, visualisering og lignende er kilder til at opdage vores indre væsen. At blive selvaktualiserede. Maslow sagde vi har brug for to ting, indre udforskning og ydre handling.

 • “An important existential problem is posed by the fact that self-actualizing persons (and all people in their peak- experiences) occasionally live out-of-time and out-of-the- world (atemporal and aspatial) even though mostly they must live in the outer world. Living in the inner psychic world (which is ruled by psychic laws and not by the laws of outer-reality), i.e., the world of experience, of emotion, of wishes and fears and hopes, of love of poetry, art and fantasy, is different from living in and adapting to the non-psychic reality which runs by laws he never made and which are not essential to his nature even though he has to live by them. (He could, after all, live in other kinds of worlds, as any science fiction fan knows.) The person who is not afraid of this inner, psychic world, can enjoy it to such an extent that it may be called Heaven by contrast with the more effortful, fatiguing, externally responsible world of “reality,” of striving and coping, of right and wrong, of truth and falsehood. This is true even though the healthier person can also adapt more easily and enjoyably to the “real” world, and has better “reality testing,” i.e., doesn’t confuse it with his inner psychic world.” (p. 213)

Man kan sige at Maslow har lavet en model for naturlig, menneskelig godhed. Mennesket er grundlæggende godt, ikke ondt. Han har evne til at blive en effektiv, sund og glad person. Men han skal pleje evnen med bevidsthed, ærlighed, introspektion og vedligeholde sin frihed til frit at reagere på interne og eksternepåvirkninger  (værdier), og at være sig selv for enhver pris.

(Kilde: http://psikoloji.fisek.com.tr/maslow/self.htm)

This entry was posted in Anmeldelser, Forskning i kreativitet, Kreativ tænkning. Bookmark the permalink.

2 Responses to Maslow: selv realisering

 1. Bianca says:

  Hej, du angiver følgende henvisning Maslow, 1968, p. 206, men har ikke opgivet bibliografien korrekt. Hvilken bog henviser du til?

 2. “Toward a Psychology of Being”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *