Klima forandringens udfordring

“Det er ikke den stærkeste eller klogeste der overlever. Men den mest tilpasningsdygtige”, sagde Darwin, i forlængelse af sin evolutionsteori. Og hvis det skal tages til indtægt for en overlevelsesstrategi idag, må det blive ift. klimaændringerne. De økonomiske – “brød på bordet” – strukturer vi har skabt i nyere tid, må nødvendigvis tilpasse sig naturens gang.

Selvom vi som dyrerace har en naturbetvingende strategi, så er vi natur, vi lever af naturen og må nødvendigvis også tilpasse os naturen. Vel at mærke en natur i forandring. Accelererende forandring.

Klimatopmødet i Mexico får nok ikke væsentlige indflydelse på den klimaændring vi er vidne til. Om de bliver enige om noget eller ej. Der skal nok revolutionerende adfærdsændringer til globalt set for at stoppe noget. Derfor må vi se klimaforandringen i øjnene og agere derefter.

I seneste nummer af Economist tager de fat på Klimatilpasningen. Situationens fokus går ikke på at minimere klimaændringerne, det kan vi ikke. Den går på at tilpasse sig. Lige fra katastrofer som oversvømmelserne i Pakistan til hævelse af verdenshavenes niveau. Samt ændrede regionale forhold for landbrugsproduktionen og klimaets indflydelse ikke bare på afgrødesammansætningerne, men også på skadesbilledet. Det er lige fra kraftigere tørkeperioder til voldsommere sygdomsudbrud.

Stigende befolkningsantal, ændre ligeledes den økologiske balance og stiller øgede krav til vores tilpasningsevne og naturens rummelighed. Og den rummelighed har sikkert også en grænse, hvorefter det biologiske system kollapser. Ligesom det økonomske system, der jo bare er en kopi af naturens.

Vores kreative evner er vores største styrke når det kommer til tilpasning. En unik evne vi mennesker har, på godt og ondt. Den er placeret i frontallapperne. Dyrene tilpasser sig udfra genetiske selektionskriterier. Vi kan yderligere tilpasse os via en ændret adfærd og via opfindelser af nye redskaber.

Det er hele den civiliserede verdens grundlag der udfordres. Og hele menneskehedens kreative frontallapsystem. Lad os få det bedste ud af den. Til alles bedste.

Kilde: http://www.economist.com/node/17572735?story_id=17572735

This entry was posted in Generel. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *