Kundskabens Træ

Henrik Herlau har i mange år arbejdet med en alternativ pædagogisk metode til undervisning i innovation. Man kan måske ikke kalde den alternativ, fordi der har reelt ikke eksisteret en undervisningsmodel i innovation. Lad os så istedet kalde den et reelt bud på undervisning i Innovation. Den kaldes KUBUS.

Det alternative i hans model er at han har sat de studerende  i centrum for en gennemskuelig læringsproces. Han har etableret selvstyrende grupper der leder sig selv vha to ledelsesfunktioner der trænes. Og han har redskaber til at få deres teamwork til at bevæge sig udenfor det der kaldes ‘comfort-zonen’. Der hvor ingen før har betrådt stierne, og den traditionelle lærertype for længst er stået af .

Og han har defineret en vej frem mod innovation. Det er måske store ord. Det ved jeg. Men jeg har faciliteret masser af studerende på den vej. Og det passer –

– hvis man holder sig på vejen, for der er også en anden vej.

Men først og fremmest har Henrik Herlau brudt nogle vante undervisningsmønstre. Bl.a. mønstre som siger at læreren kender svaret på de studerendes opgaven, at et projekt er en rapport man skriver, at studerende ikke kan skabe innovation før de er færdiguddannede.

Henrik Herlau kalder landets  studerende for an  uudnyttet innovativ ressource, der burde udnyttes på det groveste. For at fremme Danmarks innovationsevne. Bl.a. fordi de skal lærer hvad innovation er i praksis, ellers mister vi næste generations evne til at brødføde nationen.

Alle innovationsprocesser starter med at skabe stærke praksisfællesskaber. De starter ikke med at generere hundrede af ideer, som mange innovations undervisere tror. Starter man med det, har man betrådt den forkerte vej.

På en måde gør Henrik Herlau op med den bølge af Brainstormende begejstringspædagogiske metoder der vælter ind over uddannelses institutionerne i øjeblikket. Han siger at innovation er noget med at smøge ærmerne op. At tage fat på arbejdet med at skabe det der ikke er skabt endnu. Og arbejdet er et VIDENSARBEJDE og det kræver hårdt HOLDARBEJDE. Vejen frem mod innovation er egentlig ikke svær, man skal bare følge den rigtige vej fra starten. Det er  ikke nødvendigvis den nemmeste at lære, fordi den føles bagvendt – men den virker.

Han kalder det for Erhvervsinnovation, og du kan lade dig inspirere af dette Kundskabens træ, som Henrik Herlau har tegnet. Med de to veje. Hvilken følger du?

Jeg vil senere bringe mere fra Danmarks mest praktisk orienterede innovationsekspert.

This entry was posted in Innovation, Modeller. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *