Post Danmark

Post Danmark har siden foråret haft  12000 af deres ansatte igennem en kreativ proces. Den danske model “Den Kreative Platform” fra Ålborg Universitet, blev brugt som metode. Hele organisationen, både topledere, mellemledere, postbude og lørdagsafløsere. Det måske største danske projekt i nyere tid, hvor man målrettet forsøger at bygger mere kreativitet ind i en organisation.


Sidste mandag havde jeg de sidste to posthuse i Sønderjylland på Den Kreative Platform. Med stor begejstring fra de ansatte.

Målet har været at gøre Post Danmark mere kreativ og nytænkende. Et storstilet og ambitiøst projekt. Men Post Danmark har turdet. Turdet kaste organisationen ud i et nyt ‘mind set’. En organisationen der ellers er præget af optimerede drifts opgaver, nedskæringer og logistisk planlægning og ikke af kreative lege og nye eksperimenter. Men også en organisation, som ser sine kerneydelser forsvinde som dug for solen.

Forskningscentret for Den Kreative Platform, med Søren Hansen i spidsen, havde fået design-opdraget. Til afvikling blev DKP-Netværket aktiveret.  Og sammen med projektlederen Lasse Weng og hans folk fra EUC Lillebælt, skabtes et stort team af facilitatorer der afviklede ca 600 processser i løbet af 6 måneder.

Alle skulle igennem en 6 timers kreativ proces. Faktisk blev der designet to processer inden vi var slut. I foråret kørte vi processen nøjagtig som Forskningscentret for Den Kreative Platform på Ålborg Universitet havde designet den (klik TIK 3.version1).

Udfordringen  lå i at få alle  med fra starten. Noget enhver procesleder ved, at succesen er bestemt indenfor de første 5 minutter.

Den Kreative Platform afvikles normalt lige på og hårdt. Dvs man går direkte i proces, uden en indledning og en for-forståelse. Meningen med det er, at undgå positioneringer mellem deltagerne og forventningsdannelse. Normalt lægger Den Kreative Platform på den måde op til ren oplevelse og ingen reflektion. Man kan også sige den lægger op til et skabende NÆRVÆR med fokus på opgaven, ikke på alt muligt andet. Men men men…

….når folk intetanende kastes ud i kreative processer uden en forståelsesfase, mister man mange af den type, der ikke har nemt ved at afgive kontrol. Eller rettere sagt, deres hjerner reagere og stritter imod. Mange steder gik det fantastisk andre steder modsat.

Så undervejs blev processen rettet lidt til (klik TIK 3, version2). Bl.a. blev starten mere blød og mere forklarende, så deltagerne kunne få tid til at indstille sig på at afgive kontrol og hengi’ sig til processen. Samt nogle af de svære kreativitets tekniske øvelser blev skiftet ud med mindre krævende, men mere sjove øvelser. Ligeledes blev der givet mere tid til snak i grupperne (siddende) og mindre tid til ‘mind-shift’ træning (stående). Men alt i alt med samme resultat. At folk via legende og tryghedsskabende øvelser oplevede uhæmmet anvendelse af viden. Så ideerne kan flyde frit.

I Post Danmark byggede processen  oven på en leanificering. For to år siden blev samtlige posthuse  introduceret til den del af Lean der hedder Kaizen (TIK2). Dvs Kaizen møder og  kaizen tavler. Altså den kreative del af Lean, der samtidig er den centrale ‘driver’ i hele Lean modellen. Kaizen betyder ‘løbende forbedringer’, og har som mål at forme en kultur der konstant tænker på forbedringer. Altså tænke kreativt. Men det kneb med  kreativiteten i den hektiske dagligdag, så…..

….med Den Kreative Platform (TIK3) søgte Post Danmark at skærpe den kreative tænkning, som central for organisationens forandringsevne og de ansattes arbejdsglæde.

Men hvor går postbudet nu hen?

Ja, hvor går dansk erhvervsliv hen, for situationen for Post Danmark er genkendelig i store dele af dansk erhvervsliv?

Der er ihvertfald behov for at tænke ud af boksen og få tusinde ideer til at blomstre. Og ideerne skal komme fra de  ansatte ikke kun fra ledere. De ansatte skal få ideerne i nærkontakt med brugerne. En visionær og nødvendig inddragelse af hele organisationen. Det er vigtigt at hver medarbejder ser sig som del af den fremtid alle er med til at skabe. Skabende fællesskaber bliver den ny tids organisationsideal – og ikke mindst udfordring.

PS:

Lige et sidste SKULDERKLAP til Post Danmark. Jeg blev positivt overraset over, hvor teambaseret  organisationen er. Post Danmark har de sidste 12 år målrettet arbejdet med selvbærende teams. Og de er nået rigtig langt med det. Vel at mærke i en dagligdag der ikke lægger op til nemme rammer for teamwork. Respekt. Måske vil en teambaseret lean-organisering kombineret med Den Kreative Platform, forme en ny innovativ rollemodel i dansk erhvervsliv.

En  danske innovationsmodel?

This entry was posted in Arrangementer, Camp's, Kreative projekter, Lean og kaizen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *