Monthly Archives: December 2010

Glædelig KEEP SMILEY jul

Jeg har en JULEGAVE til dig. KreativProces.dk går på juleferie og dukker frem igen om 14 dage, lige før nytår. Med nye spændende kreative øvelser, innovative historier og vurderinger om Danmarks fremtidige strategiske muligheder. Jeg vil gerne takker specielt alle … Continue reading

Posted in Generel | Leave a comment

Hvorfor Hvorfor ?

Simon Sinek give i den følgende video en klokkeklar forklaring på hvorfor lige netop HVORFOR er essentiel for innovation. Hans model kaldes Golden Circle og er nok så simpel, men nok så vigtig at forstå. HVORFOR bruges i andre modeller … Continue reading

Posted in Generel, Innovation, Modeller | Leave a comment

Revolutioner Skolen

Er regeringen ved at degradere vores skolesystem med sin seneste skolereform? Det ligner nok et skridt i den forkerte retning. Ikke af ond vilje, men alene fordi de forstår uddannelse udfra forældede normer. Jeg har før sagt, at reformer i … Continue reading

Posted in Kreativitet i skolerne | Leave a comment

En Stor Familie

Vi er en stor familie. Rent genetisk. Men føler vi det også? Eller er vi retmæssigt delt op mellem danskere, tyskere, polakker eller er skellet mere retmæssigt mellem kristne, jøder, muslimer eller er det mere retmæssigt at dele imellem asiater, … Continue reading

Posted in Netværk og netværksteori, Sociale medier, Speakers og netværkskontakter | Leave a comment

Klima forandringens udfordring

“Det er ikke den stærkeste eller klogeste der overlever. Men den mest tilpasningsdygtige”, sagde Darwin, i forlængelse af sin evolutionsteori. Og hvis det skal tages til indtægt for en overlevelsesstrategi idag, må det blive ift. klimaændringerne. De økonomiske – “brød … Continue reading

Posted in Generel | Leave a comment

Kundskabens Træ

Henrik Herlau har i mange år arbejdet med en alternativ pædagogisk metode til undervisning i innovation. Man kan måske ikke kalde den alternativ, fordi der har reelt ikke eksisteret en undervisningsmodel i innovation. Lad os så istedet kalde den et … Continue reading

Posted in Innovation, Modeller | Leave a comment

Snip Snap

Udvikl dine møder! I en undersøgelse for et par år siden konkluderedes der, at over 50% af alle møder i Danmark, oplevedes som tidsspild. Som ineffektive. Som demotiverende. I de følgende fredage vil jeg sætte fokus på møder. Eller rettere … Continue reading

Posted in Bedre møder | Leave a comment

The Fun Theory

Vi ved det alle. Grin smitter. Grin forandre. Grin drager. Når vi kan få folk til at grine, så kan næsten alt lade sig gøre. Når man leger har man lettere til grin. Når man er tryg har man lettere … Continue reading

Posted in Generel, Sjove ting | Leave a comment

Post Danmark

Post Danmark har siden foråret haft  12000 af deres ansatte igennem en kreativ proces. Den danske model “Den Kreative Platform” fra Ålborg Universitet, blev brugt som metode. Hele organisationen, både topledere, mellemledere, postbude og lørdagsafløsere. Det måske største danske projekt … Continue reading

Posted in Arrangementer, Camp's, Kreative projekter, Lean og kaizen | Leave a comment