Et liv på og med Facebook

Antallet af Facebook brugere er nu på over 500 millioner i verden. Over 2.0 millioner af dem bor i Danmark, hvilket gør os til det land med den største lande%-del.

I januar 2008 var vi 300.000 brugere i DK, året efter i januar 2009 var vi over 2 mill, og i august 2010 var vi over 2,5 mill. En vild stigning. Men de unge er ved at droppe facebook siger en ny undersøgelse. Samtidig med at  antallet af brugere i aldersgruppen 46-60 år steget fra 220.000 til 340.000 de sidste 3 måneder. Fordelingen ses af grafen her:

Interessant når man arbejder med innovation. Da innovation bygger på evnen til at danne netværk, dele relevant viden, samt kunne få nye ideer til at leve i et samarbejde.

Det er stadig denne sidste målgruppe (46-60 årrige) der sidder tungt på magten i virksomhederne – og dermed innovationsledelsen. Og når jeg spørge rundt i min kreds er jeg stadig forbavset over at erfare at så få jævnaldrende (50 årrige) er facebook vante. Men det vil ændre sig. Næste år ved denne tid, er vi alle med. Og det er vores virksomheder også – og kunderne.

De tider hvor man sagde “jeg har ikke tid til at bruge FB”, bliver nu erstattet af “jeg bruger FB på denne måde”. Og når vi nu er ved at få FB ind under huden og integreret i livet viser denne næste video hvordan vi på et tidspunkt vil have mulighed for at se tilbage på vores liv 🙂

YouTube Preview Image

Kun en tåbe frygter ikke FB, som fiskeren der sagde det samme om havet. Han respekterede havet, levede af og med det, og måske tog havet ham også til sidst – hvis han ikke lærte sig at svømme.

This entry was posted in Sociale medier. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *