Præsentationsøvelser

Her lige et par nye præsentationsøvelser.

I står sikkert tit i en situation hvor vi skal til at samarbejde med nogle nye mennesker. I et nyt sammensat team, eller lignende. For at have alternativer til opstartsrunden med: “hvad er du så for en?” – kunne man prøve en af de følgende øvelser:

Kend hinanden: 3 om os og 1 om mig

  • Bed dine medarbejdere om at stille sig eller sætte sig i grupper á 3, helst uden borde. Giv hver gruppe et stykke A4 karton og 1 pen. Bed dem tegne en stor cirkel midt på pappet med 3 mindre cirkler (se eksemplet på billedet). Nu er opgaven, at hver gruppe finder 3 fælles ting, som de ikke vidste de alle 3 brændte for. Disse 3 ting noteres i den store cirkel. Herefter er det hver enkelt deltagers tur til at fortælle de 2 andre, hvad han eller hun brænder for, som de ikke vidste i forvejen. Dette noteres i den lille cirkel og navnet skrives i området, hvor den lille og den store cirkel lapper over hinanden.

Kend hinanden: 2 sandheder og 1 løgn

  • Hver deltager fortæller på skift – i en runde –  2 sandheder og 1 løgn om sig selv. Det skal helst være om noget som er histil ukendt for de andre. Kender deltagerne hinanden godt i forvejen, er det en god måde at få fremhævet hidtil ukendte sider af sig selv på. De øvrige deltager gætter efterfølgende hvad der er løgn.

Kend hinanden: Beskriv dig selv ud fra et billed

  • Spred et sæt billedkort (ex Dialoogle) ud på bordet/gulvet og bed deltagerne gå hen og vælge et billed som de synes beskriver dem bedst. På skift fortæller deltagerne om sig selv udfra billedet. Som alternativ kan man lade dem vælge 4 billeder, der skal beskrive deres liv. Et deres arbejdsliv, et deres privatliv, et deres fritidsliv og et deres drøm.
This entry was posted in 3D leg. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *