FISH

Flyvende fisk gir smil på læben, glade kunder og føles nærværende. Pikes Fish Place i Seattle ka’ det der. Og kan det der med at inspirere til leg, kreativitet, glæde og nærvær. Og de har dannet skole for en omsiggribende kreativ ledelsesfilosofi.

YouTube Preview Image

Igår var jeg til en demo-dag med Michael Meinhardt fra  FISH Danmark, der holder til i Glostrup. Vi øvede to metoder der begge byggede på kort. Dialoogle, der byggede på dialogskabende billedkort, og kreativitetsspillet der var kort med spørgsmål. Spørgsmålene var kategoriseret i 4 proces fokuseringer kaldt: 1. forskeren, 2. kunstneren, 3. dommeren og 4. krigeren. En simpel 4 trins procesmodel. Men kombinationen af billedkort der appellerede til fantasiens evne til at bygge videre på et fokus, en historie, en præsentation eller andet, udfra et billed. Og kombinationen med spørgsmål fandt jeg yderst effektiv.

FISH-filosofien stammer fra USA, Pike Place Fish i Seattle, hvor nogle fiskehandlere stod på deres fiskemarked og kedede sig. Derfor begyndte de at synge i kor og kaste rundt med fiskene for at få en mere positiv tilgang til deres arbejde. Den fantasifulde fiskefortælling udviklede sig med flyvende fart til en strategi, som handler om at skabe arbejdsenergi og hjælpe hinanden til en god dag på arbejdet. De virksomheder der i Danmark har prøvet FISH af, har haft den samme virkning. Sådan kan amerikanske flyvefisk på sær vis give inspiration til danske arbejdspladser. Det er vel storytelling så det batter.

Der hvor FISH filosofien bliver interessant er måske ikke med sine metoder, som – hvis jeg skal være lidt træls – ligner så mange andre af de metoder vi bruger. Nej, der hvor den bliver interessant er i sin simple opbygning omkring 4 principper. De lyder:

1. Leg – gør dit job sjovere
Det handler om at have det sjovt og opleve glæden ved at være spontan og kreativ. Livet er for kort til at bekymre sig. FISH! kalder smilet og latteren frem.

2. Red dagen for dine kunder og kolleger
Når vi redder dagen for nogen, har vi givet dem en speciel gave, som de ikke glemmer. Dertil kommer, at det føles godt at give den. Vi bliver selv glade af det.

3. Vær nærværende
Det handler om nærvær – om at være fuldstændig koncentreret om øjeblikket og om den person eller opgave, vi beskæftiger os med. Når vi er fuldt til stede sammen med kunder og hinanden, lytter vi så intenst, at vi aldrig går glip af de vigtige muligheder, ethvert samspil byder på.

4. Vælg din holdning
Vi vælger selv vores humør, vores attitude og vores adfærd på jobbet. Det handler om at tage ansvar for vores egne valg. At udvise positiv adfærd (eller det modsatte) er en beslutning, vi tager hele tiden. Vi skal bare blive bevidste om det. Se hvilken synergi, der opstår, når man er engageret i jobbet og i teamet. Du får helt andre synsvinkler på det at arbejde. Og alle får en forfriskende ny måde at forholde sig kreativt til arbejdsdagen på. Nogle mennesker mener, at leg er det modsatte af arbejde. Enten leger man eller også arbejder man. Leg i arbejdstiden gøres normalt i det skjulte. Leg opfattes som uproduktivt, unyttigt og ulønsomt.

I den næste video gives en intro til FISH filosofien. Værsgo:
YouTube Preview Image

This entry was posted in Modeller. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *