Kaizen

Kaizen er hjertet af Lean. Uden Kaizen fungere Lean ikke. Kaizen skal generere ideer og energi til effektivisering af organisationen. I et kontinuerligt flow. I en kontinuerlig kreativ proces.

Når man holder Kaizen møder står man på noget der kunne minde om den Den Kreative Platform i ca 30 minutter. Man står, dvs man har aktiveret kroppen. Hjernen er  koncentreret om opgaverne på tavlen. Deltagernes tryghed afhænger af involveringsgraden. Fokus i mødet kan give flow. Og viden og ideer deles uhæmmet hvis den er tilstede. Kreativiteten blomstre – og hvad gør organisationen ?!!

Er det ønskertænkning, eller realiteten hvor man arbejder med Lean???????

Jeg har haft en kreativ proces i dagligstuerne hos en svineproducent. De er en håndfuld medarbejdere. Lille virksomhed, men også afhængig af at medarbejderne er kreative.

Billedet fra Søren Østerbyes Kaizenmøde taget af Maskinbladet.

Projektet går ud på at implementere en udgave af Lean jeg kalder “LeanLight”. Dvs at sætte sig nye ambitiøse mål for virksomheden og få alle involveret i at nå dem dvs i forbedring af  produktionen så målene nåes. I min terminologi kræver det kontinuerlig kreativitet. I Lean terminologi kaldes det Kaizen, og ideerne til det diskuteres under Kaizen møder og sættes op på en Kaizen tavle.

Vi brugte ikke leanterminologi, så kaizentavlen hed i dette tilfælde en ‘forbedringstavle’.

Landbrug er alle små virksomheder, med få ansatte. Måske er det grunden til at Lean ikke er udbredt i den branche. På en tidligere blog har jeg kaldt Lean for det eneste managementsystem der systematisk har indarbejdet kreativitet som et centralt element. Netop det er grunden til at jeg synes det er interessant og relevant for mig at kaste sig over. Dagen idag er engentlig den 4. hele dag jeg har tilbragt på virksomheden i det sidste halve år. Og idag fejrede vi faktisk at vi har nået de mål vi satte os for et halvt år siden. Jeg skal ikke tage æren for det (jeg aner jo ikke noget om at passe grise), men istedet vil jeg skitsere de to ledelseværktøjer vi har implementeret og fåët til at virke.

1. Dialog møder – først indførte vi dialogmøder mellem leder og medarbejdere. Dialogmøder holdes ofte, ca hver 14. dag, og har til formål at udvikle medarbejderens kompetence og engagement. De er korte, max 30 minutter. Men skaber en tryg fortrolighed mellem leder og medarbejder. Hvilket er alfa og omega for trivsel og engagement. Dialogmøder er en metode hentet fra Situationsbestemt Ledelse.

2. Gruppemøder – eller kaizen møder, startede vi op efter dialogmøderne fungerede. Det er møder der holdes hver uge omkring en Kaizentavle (forbedringstavle). Stående. De er ligeledes korte, max 30 minutter, og har til formål at diskutere, følge op og idegenerere på forbedringsmuligheder i produktionen.

Virksomheden holdt i forvejen ugentlige møder, men de var meget envejs og fokuseret på arbejdskoordinereing, slet ikke på udvikling. Nu går møderne ud på at italesætte mål, generere ideer til forbedringer der gør daglidagen nemmere, og dermed mindsker spil. Samt øger sammenhængskraften, energien og arbejdsglæden.

Eksempler på kaizen tavler.

Det er nyt at anvende Lean principper i landbruget. Og dermed Kaizen og kreative processer. Men min erfaringer fra de første større landbrug jeg har haft igennem sådan en proces er kanon gode. Et af mine oplæg om Den Kreative Platform ligger her DKP-SLIDESHARE.

Kan vi finde en kobling mellem den Japanske Lean model og Den Kreative Platform fra Ålborg Universitet tror jeg vi kan gøre Lean en folkelig tjeneste. Kaizen møderne kan være koblingspunktet.

This entry was posted in Lean og kaizen, Modeller. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *