Hvordan man ødelægger en Brainstorm

Brainstorming (ideation) er den mest populære gruppe kreativitets øvelse i erhvervslivet. Den er hurtig, nem og den  virker. Men mange organisationer er frustreret over metoden og opgiver at bruge den. De  siger at brainstorm er gammeldags og ikke længere effektiv.

Grunden er ikke metoden, men den manglende facilitering. En vel-faciliteret brainstorm er sjov og energifyldt. Den vil generere masser af gode ideer. Men en dårlig faciliteret eller slet ikke faciliteret brainstorm kan være frustrerende og  demotiverende. Lad os idag tage et kik på nogle simple måder at ødelægger din næste brainstorm møde.

1. Ingen klare mål

En brainstorm med et svagt eller uklart formål vil flyde. Det er bedst at udtrykke målet med et specifikt spørgsmål.  ‘Hvordan kan vi gøre det bedre?’ er ikke så god som ‘Hvordan kan vi fordoble slagstallene i de næste 12 måneder?’

2. For homogene grupper

Hvis alle er fra den samme afdeling kan kreativitet blive afgrænset og du kan få ‘gruppe tænkning’. Vælg gruppen omhyggelg. Et antal på mellem 6 og 12 er ideel. Hvis der er for få er der ikke diversitet i ideerne. Er der for mange vil det være svært at styre og comitte sig til.

3. Lad chefen være facilitator

Undgå at have en autoritær chef med i gruppen. De kan ødelægge eller forme diskussionen. Hvis chefen er til stede, vil det være bedre at have en uafhængig facilitator. En der kan engagere folk i processen og stoppe dem der overtager styringen.

4. Tillad  vurderinger på et tidligt tidspunkt

Den mest vigtige regel ved brainstorming er – ingen bedømmelse. For at få så mange skæve ideer frem er vigtigt at de ikke møder kritik eller vurdering. Enhver ide der kommer frem – lige meget hvor dum – skal skrives ned. Reglen om ingen bedømmelse er så vigtig at man kan bruge skrappe midler. Ex vandposistoler til facilitatoren der skyder dem der kritiserer.

5. Nøjes med få ideer.

Lad være med at nøjes med en håndfuld ideer og så begynd at anlysere. Jo flere ideer jo bedre.  Kvantitet fremmer kvalitet. Det er en Darwinistisk proces. Jo flere divergerende ideer der kommer frem, jo større chance for at en af dem overlever. Jo flere skøre idere der kommer frem jo flere gode kommer der ud af det. Så søg for at lade de skøre ideer komme frem hele tiden – enhver prinsesse skal kysse mange frøer før hun finder en prins!

6. Ingen afslutning eller opfølgning.

Lad være med at stoppe mødet efter brainstorming. Hvis deltagerne ikke ser at der kommer noget ud af det vil de miste troen på ledelsen og metoden. Søg for hurtigt at analysere ideerne på mødet. Evt brug opdeling i ‘lovende, set før, forkastede’. Hvis nogle af de lovende ideer kan godtages, så giv dem til en af deltagerne som ansvarsområde.

This entry was posted in 3D leg, Modeller. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *