Den Kreatve Platform vs Kie-modellen

Rigtig mange uddannelser begynder at sætte kreativitet og innovation på skemaet. Spørgsmålet er hvordan man underviser i de to begreber. De sætter jo fokus på det svære………… at gøre tingene på en ny måde. Vælger man at undervise traditionelt????????

…….nej vel. Men hvordan så?

Mange vælger at kaste sig over en af de to modeller der cirkulere i underviserverdenen. Den Kreative Platform og KIE modellen.

Hvis man som underviser ikke holder tungen lige i munden kan man forvirres over at der er disse to arbejdsmetoder der byder sig til. Både Den Kreative Platform og KIE modellen, kan minde om hinanden. Men er der forskel og hvad skal man så vælge, og skal man overhovedet vælge?

  • Den Kreative Platform brillierer ved at være en principbaseret procesmetode i stadig udvikling, teoretisk funderet i en proces bestående af 6 trin og en 3D didaktik. Og så er det en ‘open source’ og et ‘free ware’, hvilket gør den praktisk tilgængelig for alle. Den er funderet i 4 principper, hvilket gør den til mere end en metode. Principperne gør modellen universel, og implementerbar i snart sagt alle sammenhænge. Fra kreativitets undervisning, personlig udvikling til sportstræning.
  • KIE modellen brilliere ved at gøre kreativt arbejde i undervisningssammenhæng utrolig simpelt. Processen er opdelt i 3 rum. Rum, ikke faser. Et mentalt billed der er til at forholde sig til. Måske inspireret af Disneymodellen og NLP. Og så de har ganske simpelt puttet en håndfuld øvelser ind i hvert rum. Værs’go og start. Hvor nemt kan det gøres. Lige noget for lærere der bevæger sig ud i et nyt undervisningsfelt med de 3 diffuse begreber – kreativitet, innovation, entrepreneaurship.

Den Kreative Platform er udviklet på Ålborg Universitet af Søren Hansen og Christian Byrge, og den har spredt sig vha utallige kurser og netværk, siden 2004. Oprindelig med afsæt i et socialfonds projekt. Der er en omfattende materialedatabase til fri download, og modellen er i stadig udvikling og spreder sig til andet end uddannelsessektoren. I øjeblikket har POST DANMARK sine 12000 ansatte på Den Kreative Platform. Der afvikles løbende korte introfoløb på 1-2 dage og andre længere kvalificerende kurser i modellen.

KIE modellen er udviklet af Ebbe Kromand og Irmelin Funch Jensen, på baggrund af et projekt Undervisningsministeriet har sat igang. Modellen er beskrevet i en bog, og det supplerende materiale kan købes ifa en toolboks. Ebbe og Irmelin kan hyres til undervisning og inspiration i brug af modellen. Modellen spreder sig  på gymnasier og i folkeskolernes ældste klasser.

Hvad er så den grundlæggende forskel?

Principperne og rummene. Øvelserne der indgår ligner i store træk hinanden. Men principperne i DKP’n og rummene i KIE, er de to ting der adskiller modellerne grundlæggende fra hinanden på brugerniveau. Øvelsessortimentet i DKP’n er noget mere omfattende end i KIE modellen, men det er vel på en måde bare med til at gøre KIE modellen enklere og mere overskuelig for nybegynderne, og DKP’n for den der gerne vil lidt mere.

Hvis jeg skal være fræk så vil jeg dog kalde dem relativt ens. Den Kreative Platform med en større portefølje og en dybere fundering i principperne. KIE modellen med en stor enkelthed i de 3 rumopdelinger. Jeg arbejder jo primært selv med Den Kreative Platform og har ikke i praksis prøvet KIE modellen. Men jeg tror den også virker. Så det er måske et spørgsmål om hvilken man først støder ind i som underviser.

Der er mange veje til Rom, men de føre alle den samme vej. Sådan er det også med kreativitet og innovation. Om man når frem, er mere en spørgsmål om kondition.

This entry was posted in Modeller. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *