KIE modellen

For et år siden udkom bogen  KIE modellen. En praktisk guide til undervisere der ville kaste sig ud i innovativ undervisning. Og et godt bud på en simpel pædagodisk-didaktiske arbejdsmetode, målrettet gymnasier og folkeskoler.

Det er to af gymnasie/seminarie verdenens mest kreative ildsjæle, Ebbe Kromann-Andersen og Irmelin Funch Jensen, der står bag. Jeg kender Ebbe og Irmelin fra Netværket for Den Kreative Platform, hvor vi jævnligt mødes. Her videre udvikler vi Den Kreative Platforms didaktik, så den kan bruges fra “fra børnehave til universitet”. Derfor ligner meget af Kie modellen også Den Kreative Platform. Måske fordi der ikke er så meget nyt under solen, når man først dykker ned under overfladen i den kreative metodeverden

Men Kie modellen har også hentet en stor del af sin inspiration fra Ebbe og Irmelins kontakt med den gamle pioner indenfor kreativt arbejde, Keld Petersen. Så vidt jeg kan se, bygger Keld Petersen mest af sit arbejde på De Bono’s lærer, og så lander vi alle det samme sted. Selv, har jeg for mange år siden hentet en ganske bestemt geniel øvelse fra Keld Petersen, kaldet IDE STAFETTEN, som jeg med succes har benyttet i flere forskellige versioner. Hvor Keld Petersen har den fra ved jeg ikke, men jeg tillægger jeg ham æren for øvelsen. Idestafetten har Ebbe og Irmelin også lagt ind i KIE modellen. Super øvelse.

YouTube Preview Image

Hvis jeg skal trække en speciel god ting frem ved KIE modellen er det dens enkle opdeling i 3 rum. Ikke faser, men rum. Det er genielt. Og til mentalt at forstå. Og ikke mindst brugbart for lærere der på nemmeste vis vil igang med undervisnings i de noget uhåndterlige begreber kreativitet, innovation og entrepreneurship. Hvorvidt opdelingen holder vand vil jeg tvivle, men som en start på en kreativ dannelsesrejse er opdelingen meget brugbar.

Af svaghed er KIE modellen ikke, som Den Kreativ Platform, en ‘open source’ og et ‘free ware‘ i stadig udvikling, med et stort åbent tilgængeligt materialesæt. Tool boksen som høre til, skal købes og kan ikke frit downloades. Ligesom modelen er ‘færdig’, om man så kan sige, og understøttes ikke af akkumulerende mængder af erfaringsdatabaser. Projektet er udløbet og pengene brugt. Sådan er det med projekter, bæredygtigheden ligger i energien på den lange bane. Ebbe og Irmelin løber selv KIE modellen videre og kan hyres til introduktion og kursus i metoden. Projektet har ramt et vakum , og dækker et kæmpe behov i uddannelsessektoren, som ellers kun ser ud til at have konkurrence fra Den Kreative Platform.

For at uddybe forståelse og perspektivet i KIE modellen, vil jeg foreslå at det ikke blev et enten-eller, men et både-og, med den konkurrerende model Den Kreative Platform. Så vil man få både enkeltheden og dybden. Lad tusinde ideer blomstre, også med metoder. Ingen har patant på kreativitet og innovation. Vi øger kun forståelsen hvis vi øger åbenheden og siger “JA, OG….” til hinandens ideer og metoder.

Senere vil jeg sammenligne de to modeller lidt grundigere, men denne gang er det for at anerkende Ebbe og Irmelins arbejde. Det er godt vi får gang i den praktiske undervisning i kreativitet og innovation. Og til det er KIE modellen kanon at starte med.

This entry was posted in Anmeldelser, Modeller. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *