Sr Ken Robinson om samarbejde i det 21′ århundred

Sr Ken Robinson har jeg måske nok brugt før her på bloggen, men han er værd at trække frem igen og igen. Måske mest fordi han får sig eksponeret og kan forklare sig godt. Og han har både en ‘skør’ baggrund og kan begå sig på de bonede gulve rundt om i verden.

I hans seneste videocast pointerer han organisationers evne til at åbne sig og samarbejde, som en ‘key’ factor for innovation. I sin tale blander han begrebet kreativitet og innovation sammen (måske af uvidenhed), og kalder det hele for kreativitet. Men deet er måske mest for nørder at gå op i. Han mission er dog klar…

Pointen er at kreativitet er ideer der implementeres og giver værdi. Det sidste forbinder man med innovation, ikke kreativitet, men lad det ligge, mr Ken.

Han har dog fat i noget spændende idet han trækker 3 elementer ind i begrebet kreativitet/innovation:

  1. kreativitet er en proces
    • Den ide man starter ud med er ikke den man ender med. Og selvom det er kaotisk så kan det læres og bør læres i skolerne.
  2. det er at tænke nye tanker
    • Nye tanker er nye tanker for dig, ikke nødvendigvis tanker der ikke er tænkt før.
  3. det er værdigenererende nyt
    • Ikke bare ideer, men ideer der skaber nye muligheder af værdi.

Sr Ken missionere for et ændret uddannelsessystem, og det er måske mere vigtigt end noget andet. Kreativitet kan læres. Og innovation kan systematiseres. I organisationernes og i sidste ende menneskers interesse.

This entry was posted in Kreativitet i skolerne, Speakers og netværkskontakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *