Lig’ som…. (øvelse for undervisere)

Jeg vil prøve at lægge nogle pædagogiske øvelser ud. Ideer til læringsmetodikker, der kan bruges i forskellige faglige sammenhæng ifm kreativitets fremmende undervisningspraksis. Til inspiration.

Følgende øvelse er genereret på netværksmødet for Den Kreative Platform og bygger derfor på 3D didaktikken. Øvelsen hedder ‘Lig’ som’. Lig som, lægger op til horisontal tænkning, hvilket kan være overordnet mål for kreative elever, eller mål med elever det har det bedst med at relatere læring til noget praktisk de kender.

Lig’ som

 • Formål: fordybelse i et fagligt emner
 • Ramme: en 90 minutters undervisningslektion

Forløb

 1. Introduktion til emnet (lærer)
 2. “hvad ved vi på forhånd om det?” (2-2 summe)
 3. “hvad vil vi gerne vide?” (2-2 summe samme makker – skriv spørgsmål på gule sedler der sættes op, motiver til fantasifulde spørgsmål)
 4. 3D cases: “Ja, og…” – Principper – Praktikker/filosof
 5. Rollelæsning (5-5)
 6. “Lig, som” runde
 7. Afrunding (lærer)

Øvelsen: Rollelæsning

 • eleverne sættes i grupper af 4-5 og tildeles følgende funktioner:
  • Oplæser (storyteller)
  • Overskrift (header)
  • Referent (collecter)
  • Principal (filosof)
  • Praktikker (grounder)
 • Den tekst der skal læres deles ud og ‘oplæseren’ starter med at læse den første del (afhængig af tekst/emne ca 5-10 minutter)
 • Næste eler samler teksten i en ‘overskrift’: “Samlet handler dette om…..”
 • Referenten resumere i egne ord indholdet i den oplæste tekst: “Teksten drejer sig om..”
 • Principalen abstrahere indholdet i et eller flere principper: “hvad er princippet i dette indhold”
 • Praktikkeren trækker princippet ned på i et andet felt: “det er ligsom…”

Øvelsen: Lig’ som

 • Deltagerne samles i en cirkel. Evt en fra hver gruppe gør sammen med en fra de andre grupper, så der dannes helt nye grupper, eller man stiller sig i en stor kreds i klassen.
 • På skift tænker deltagerne horisontalt med emnet og siger: “det her er lig’ som ……” (horisontal tænkning er at perspektivere emnet over i andre fagområder)
  This entry was posted in Generel. Bookmark the permalink.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *