Monkeys sphere – den magiske venne grænse

Et dødfald er en tragedier, en million dødsfald er statistik (kilde). Vi påvirkes af få dødsfald, men ikke af store katastrofer. Det er ikke os der bestemmer det, det er størrelsen på vores frontallapper (neo cortex).

En populær fremstilling af Dunbars tal er «abesfæren» (engelsk: «the monkeysphere») som representerer de 150 menneskene som hver enkelt af os er i stand til aktivt at forholde os til. Dette i modsætning til alle andre (udenfor “abesfæren”) som vi kun opfatter som tal eller en «stor grå masse».

Historien:

  • Du er ejer af en abe. Du har faktisk flere aber. Da du begyndte at købe aber gav du dem navne og kunne huske dem på deres adfærd. Du elskede aber og fik mange. Som din hær af aber voksede begyndte nogle aber ikke at  komme hen til dig når du fodrede dem og du bemærkede dem ikke så meget. Du begyndte at se dem på afstand, huskede deres navne og dagen. Disse aber som stadig er tætte på dig, i din intime cirkel, er hvad man kalder din abesfære (“Monkeysphere”).
  • Det spændende spørgsmål er hvornår begynder du at glemme deres navne? Hvornår begynder du at tænke om dem som “de andre aber” eller “aberne som ikke kommer når jeg fordre dem.”

Hvad der sker er, at aberne i din hjerne placerers i 2 mentale grupperinger. Du har dem der indenfor sin abesfære og dem der ikke er indenfor der bliver til en ekstern kreds af aber. De eksterne aber, selv om de er tæt på, er mere distancerede følelsesmæssigt og relationelt. En grænse der har mere med din biologi at gøre end din velvilje. Du har en naturlig grænse.

Svaret på spørgsmålet: “Hvornår begynder du at glemme deres navne?”, har Dunbar lavet adskillige forsøg med, baseret på dette eksakte sprørgsmål, og har et muligt svar: 150

Interessant at forholde dette tal til følgende……

  • Hvor store skoler og klasser er vi ved at skabe i disse år. Bestemmer pengene eller biologien? Hvilken forandres relationen mellem lærer-elev med størrelsen?
  • Hvor store dyrebesætninger (spec køer) dannes i disse år, og hvilken relation har den enkelte dyrepasser til sine dyr?
  • Hvordan påvirker storkommunernes relation til den enkelte borger, borgerens ejerskab til systemet?
  • Hvad sker der af mental fremmedgørelse for patienter på store sygehuse?

This entry was posted in Sociale medier. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *