7 anbefalinger til mere kreativitet og innovation

I Odense har de forsøgt at kortlægge virksomhedernes kreative og innovative kompetencer. Professor  Mette Præst Knudsen fra SDU har stået for arbejdet og hendes rapporten kan downloades her.. (Specialanalyse fra Syddansk Universitet 230410).

Hun samler analysen i 7 anbefalinger til styrkelse af kompetencerne og det innovative miljø i de odenseanske virksomheder. Interessant arbejde. Og gode anbefalinger hvoraf nogle er ny tænkte og utraditionelle i sådan en sammenhæng her. Man står dog tilbage og spekulere på hvordan sådan et arbejde kommer til at gøre en forskel – og hvem læse det?

Analysen er traditionelt bygget op (hvornår ser man en kreative mønterbrydere på det område!!!) Første del er en litteratur og statestikanalyse. Dernæst har man valgt 6 virksomheder ud til en kvalitativ analyse og afsluttende med en kvantitativ spørgeskemaanalyse henvendt til ca 900 virksomheder med en svarprocent på 16%. En udemærket standard metode, som altid efterlader mig med flere spørgsmål og specielt: “hvor klog bliver men egentlig på det egentlige – kompetencerne?”. Og hvordan kan de enkelte innovative aktører i virksomhederne bruge dette. Hvoraf foranalysen afslørede at de udgør ca 11% – det er da nogle!!!

Afslørende viser besvarelserne at over 50% af virksomhederne ingen innovative lanceringer har haft de siodste 3 år, og over 80% af virksomhederne ingen ansatte har der arbejde med innovation. 

Ud fra besvarelserne har Professor Mette Præst fremlagt 7 anbefalinger til at skabe vækst i det Odenseanske erhvervsliv og skabe flere kreative arbejdspladser i byen…

  1. Der udvikles værktøjer og initiativer, der understøtter innovation og kreativitet som strategiske mål i virksomhedens forretningsudvikling. Specifikt med fokus på ledelsens rolle og kobling til den overordnede strategi.
  2. Fokus på efteruddannelse specifikt indenfor kreativitet og innovation. Der udarbejdes et katalog med særlige tiltag.
  3. Fokus på videndeling af innovationsprocesserne. At der udarbejdes en kvalitativ analyse for at identificere de virksomheder, som mener at være længst fremme med innovative praksisser der fungerer. Og for at udbrede de bedste praksisisser til andre virksomheder.
  4. Øger anvendelse af ideskabelsesværktøjer. At der udvikles forløb, som specifikt sammensætter en introduktion til forskellige teknikker koblet med sparring.
  5. Mer fokus på den fysiske indretning af kreative arbejdspladser. At få udarbejdet et inspirationskatalog, virksomhederne kan trække på.
  6. Etablering af skunk work teams som ny metode i udvalge virksomheder. En metode der i det skjulte, fremmer kreativitet og ideudvikling.
  7. Etablering af et innovationsindeks, der systematisk indsamler data med henblik på at sammenligne udviklingen af virksomhedernes innovative aktiviteter og kompetencer over tid.

Jeg kunne ønske mig at rapporten blev læst af ikke bare kommunale embedsmænd og beslutningstagere. Men også af innovative nøglepersoner i virksomhederne – til inspiration. Som minimum vil man blive klogere (mere bevidst) på det emne alle burde interessere sig for – hvordan man egentlig skaber innovative virksomheder i praksis??

Specielt vil jeg fremhæve anbefaling 1, 2 og 4 som specielt nyttige.

Pøjpøj til Udviklingsforum Odense, som står bag rapporten og tak til Mette Præst Knudsen, for et grunddigt og inspirerende arbejde

 

This entry was posted in Anmeldelser, Forskning i kreativitet. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *