Dunbars tal

Hvor mange venner kan vi håndtere? Jeg har pt 359 venner på facebook, 132 på LinkedIn og 1254 i Plaxo som synkronisere med min Outlook adressebog. Men dermed ikke sagt at jeg har kontakt og kendskab til dem alle. Langtfra.

Dunbars tal, som er 150, representerer det teoretisk maksimalt antal individer som et mennesker, eller rettere vores hjerne, kan opretholde et socialt forhold til. Et forhold som inkluderer viden om hvem hver enkelt person er og hvilke sociale forhold hver person har til de andre personer i gruppen.

Lever vi i grupper som er større end 150 får vi behov for lover, regler og normer for at forblive sammenhængende og stabile.  Dvs instanser som politi og domstole.

Robert Dunbar er engelsk antropolog. Han fremkom i 90’erne med en teori om at der var sammenhæng mellem hjernestørrelse og evnen til at håndtere sociale relationer. Han proppede hjernestørrelser på forskellige aber (inklusiv mennesker) og studiet af de enkelte dyrs gruppeadfærd ind i en model og fandt sammenhæng mellem gruppestørrelser og størrelsen på frontallapperne (neo cortex). Kik evt i Robert Dunbars artikel her.. (Dunbars tal og reseach)

Kort sagt: Det kræver utrolig meget hjernekraft at socialisere. Jo mere socialiseringsevne, jo større hjerne.

Hans modelberegninger fremkom med grænsetallet 150 (med en variation fra 100 – 280). men det interessante er hans underopdeling i 4 niveauer med en faktor 3 for hvert niveau:

  1. Vi overkommer 5 meget nære vennerelationer. Venner vi deler alt med og forstår.
  2. Vi overkommer 15 personer som vi har tæt tilknytning til. hvis de faldt bort ville det berør os dybt.
  3. Vi overkommer 50 personer med betydende samarbejde. Det kan være kollegaer og naboer.
  4. Vi overkommer 150 personer som vi kender inbyrdes relationer på. Det kan være børnenes klasselærer eller gamle skole kammerater og tidligere kollegaer.

Man kan spekulere på hvor familien er henne. Dunbar siger at familierelationer har andre regler. Venner kan man miste, hvis man ikke behandler dem godt. Familie mister man ikke nødvendigvis selv om man forsøger at frastøde dem. Så Duncars tal har med venner, ikke familie at gøre. Selvom de flyder sammen hvis man ser historisk på det.

Duncars teori understøttes af følgende eksempler:

  • Gamle landbysamfund i Danmark bestod af typisk ca 150 personer, grupperet i familier på ca 5-15 personer, der igen haæng sammen i 3-4 slægter af ca 30-50 personer.
  • Militæret har globalt set typisk struktureret deres soldater i grupper på 5-12 personer, i enheder af 15-18 mand, i delinger på ca 30-50 mand bestående af 3 grupper/enheder, og i kompagnier på ca 150 mand bestående af 3 delinger.
  • Ordet ‘kompagni’ betyder ‘brødfællesskab’, dvs mennesker du enten spiser sammen med, eller laver brød med. På engelsk betyder compagny en virksomhed.
  • Gamle jægersamfund bestod af klaner på ca 150 personer der hang sammen indenfor et geografisk områder, fordelt på ca 3-4 ildsteder/camps.

I denne Facebook networking tid er Dunbars teori blevet særlig interessant. Min egen grænse for ‘venner’ på Facebook forventer jeg stiger. ikke nødvendigvis fordi min hjerne vokser, men fordi de tekniske systemer giver mig mulighed for at håndtere flere, uden øget tidsforbrug. Men den diskussion vender jeg tilbage til senere. Giv gerne din mening tilkende her….

This entry was posted in Forskning i kreativitet, Modeller, Netværk og netværksteori. Bookmark the permalink.

One Response to Dunbars tal

  1. Pingback: En Stor Familie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *