Finanskrise – Behov: en ny tænkning

Kenneth Rogoff er en af verden mest aner kendte økonomer. Når han taler, bliver der lyttet.

Mandag Morgen referere hans seneste sammenfatning af historiske kriser helt tilbage til 1200 tallet og op til nu. Hans konklusion er klar: “krisen er ikke over”.

Også Danmark har bygget de seneste års økonomiske vækst på den klassiske kriseopskrift. Ingredienserne er:

LIBERALISERING AF FINANSSEKTOREN

  • Nye låneformer med rentetilpasning og afdragsfrihed blev indført.

PENGE I RIGELIGE MÆNGDER

  • Bankernes udlånslyst steg. De opbyggede store indlånsunderskud og finansierede deres forretning på de internationale kapitalmarkeder med lave renter.

GÆLDSBOMBE

  • Ikke kun bankerne, men også den almindelige dansker opbyggede stor gæld. Fra 1995 til 2007 fordobledes husholdningernes gæld, så den nåede op på 300 pct. af den disponible indkomst, hvilket gør den til en af de absolut højeste i Europa.

BOLIGBOBLE

  • Boligmarkedet boomede med en stigning på 140 pct. over 10 år. Det overgik langt stigningerne i priserne på det berygtede amerikanske boligmarked og de fleste andre OECD-lande.

Det er især værd at være opmærksom på gælden, hvis man vil forudse en finansiel krise. “I lyset af begivenhederne er det fornuftigt nok, at staterne gældssætter sig, men det er afgørende, at de meget snart gennemfører reformer. Det gælder ikke mindst i Europa, hvor den demografiske udvikling er en ekstra udfordring. Budgetterne hænger slet ikke sammen, når man ser ud i fremtiden med en befolkning, der ældes hurtigere end i for eksempel USA,” siger Kenneth Rogoff.

Hvis verdensøkonomien skal styre uden om en ny stor krise inden for de næste 15 år, skal der ikke bare gennemføres reformer af de offentlige finanser på nationalt plan. Der skal også ske mere grundlæggende internationale ændringer i det finansielle system. Vi står over for en udfordring som kalder på kreativ tænkning, kreativ handlemod og organisatorisk forandringsvillighed.

Løsningen kunne være ikke febrilsk at lede efter løsninger, men at ændre folks mentale tankesæt. Et nyt finansielt system er ikke noget der komme oppefra. Det er grundlæggende folks adfærd der er systemet!

YouTube Preview Image

This entry was posted in Generel. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *