Guedelon – unik genopdagelse af gammel viden

Ny viden er grundstenen i innovative processer. Men da viden ikke bare er viden, vil tilgang til den rette nye viden være det, der kommer til at gøre en forskel. Og ny viden er relativt, ift hvilket vidensdomæne du står i. Altså kendt viden et sted kan være ny viden et andet sted.

I Frankrig er et unikt byggeri igang. Guedelon borgen. Et middelalderligt bygningsværk som udføres med middelalderlige metoder. Og uden snyd. Projektet strækker sig frem til 2025, og vokser år for år. Men da megen af den viden der i middelalderen var til rådighed, ikke eksistere idag. Må man genopdage gammelviden. I vores verden er det ny viden. Og mon ikke disse genfindinger af gammel viden kan komme os til gode på en aller anden måde.YouTube Preview Image

Sten Møller, som jeg omtalte på min blog i januar, er en af dem der arbejder i det samme felt. Han har i mange år genopdaget gammelviden omkring byggeri, byggematerialer og på den måde udfordret vores vante tro. Og tro mig om ikke det kommer til at gøre en forskel. Gammel viden i en ny tid, det er også  ny viden og dermed nytænkning, når den sættes ind i den rette sammenhæng:

This entry was posted in Generel. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *