Den Kreative Jantelov

Vi kender alle janteloven. Måske aller mest på egen krop. Den med at “du skal ikke tro du er noget”. Oprindelig fra Aksel Sandemoses bog ‘en flygtning krydser sit spor’, fra 1933.

Måske kender vi også Den Positive Jantelov. Den der vender om på Sandemoses jantelov og siger: “du skal tro du er noget”. Den kom oprindelig i Herdis Møllehaves bog fra 1981 og hed egentlig: “Du skal vide vi andre regner med dig”, men fik senere flere andre udgaver.

Men vi kender ikke Den Kreative Jantelov før nu. Men her er den:

Den Kreative Jantelov

 • Du skal opleve, at du er værdsat som den du er
 • Du skal opleve at være en del af fællesskabet sammen med os
 • Du skal opleve vedholdenhed med os
 • Du skal opleve, at dit engagement er centralt for os
 • Du skal opleve tryghed i samværet med os
 • Du skal opleve ligeværdig rummelighed sammen med os
 • Du skal opleve, fuld koncentration og intensitet sammen med os
 • Du skal opleve åbenhed sammen med os
 • Du skal opleve nysgerrighed sammen med os
 • Du skal opleve autencitet sammen med os
 • Du skal opleve, at fremtid og fortid smelter sammen i et skabende nærvær

I arbejdet med Den Kreative Platform har det vist sig at vi også arbejder med selvværd. Selvværd er ikke selvtillid. Selvtillid tager udgangspunkt i noget vi gør, selvværd tager udgangspunkt i noget vi er. Altså selvtillid har med præstationer at gøre, og kommer derfor fra ydre forhold. Hvor selvværd har med din egen velbefinden og derfor med noget indre at gøre. Vi så at janteloven påvirkede begge fænomener negativt. Den positive jantelov påvirkede primært selvtilliden postitivt. Altså troen på dine egne præstationer.  På baggrund af det syntes vi der manglede en jantelov som fokuserede på selvværdet. Og sjovt nok viste det sig at være en jantelov som passede som fod i hose på Den Kreative Platform. Vi har derfor valgt at kalde den for Den Kreative Jantelov. Vær’sgo.

This entry was posted in Generel, Modeller, Sjove ting. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *