Dræber skolerne kreativiteten?

“Vi undervises ud af kreativiteten!!”. Ordene er Ken Robinsons, og han mener at skoler ikke tillære eleverne kreative evner. De fralærer dem kreativiteten. Og den væsentligste grund er at man trænes i ikke at fejle. Den evne børn ikke har. Ihvertfald ikke før de lære den i skolerne, eller af mødrene, eller på arbejdspladserne. Børn, de gør bare. De leger. Eksperimentere. Fantasere. Skaber.

YouTube Preview Image

På sin blog føre Ken Robinson en respektful kampagne for at lægge hele skolesystemet om. Vel at mærke ved at lægge vores tænkning om.

“Why don’t we get the best out of people?”. Ken Robinson påpeger at vi uddanner gode arbejdere, ikke kreative tænkere. Og han har en ganske rammende pointe i det. Vores skolesystem blev skabt for 200 år siden og – hånden på hjertet – det har ikke ændret sig meget siden. Måske er der mindre spanskrør idag. Men der står som regel stadig en lærer foran en flok elever. En lærer der står med alle svarene, foran en samling elever der har alle spørgsmålene. Et mønster der ser ud til at være ikke bare nationalt, men globalt. Med kun ganske få sidespring. Den privatpraktiserende ’spanskrørssvingende’ lærer, er stadig den traditionelle organisationsform for læring, man klynger sig til i skolerne. Strukturen er overført fra kirkerne, hvor præsten overfor sin meninghed belærte dem om hvad der var rigtigt og forkert. Og den er igen overført fra historiefortælleren. Men noget er gået tabt. Hvor historiefortælleren talte til folks forestillingsverden og formidlede værdier. Overtog præsten værdiformidlingen og historieofortællingen, men med formaninger, trusler og ensretning – vel at mærke for voksne. Lærerrollen overtog værdiformidlingen, formaningerne, truslerne, ensretningen og udvikle desuden et fejlminimerende testsystem – det mente man var nådvendigt for de udiciplinerede børn. Og desuden erstattede historiefortællingen med den videnskabelige sandhed. Og her lempede man kreativiteten ud.

Og ud over kloden forekommer alle skemaer at være bygget over den samme læst, med matematik og sprog øverst og sport og kunstneriske fag nederst. Vi har her et indædt mønster og en global mønstertænkning at slås med. Det er op ad bakke, men op ad bakke er også fremad. ‘Let’s go!’, siger Ken Robinson i sin seneste pep-talk her….

YouTube Preview Image

Lad tusinde ideer blomstre for mere kreativitet i uddannelserne, det er vores fremtid vi kæmper for !!!!!

Og Den Kreative Platform kan blive Danmarks bidrag til en global nytænkning i uddannelsessystemerne. Kreativitet er menneskenes højeste grad af læring, kik med på den sidst video med Ken Robinson……..

YouTube Preview Image

Og hvis du ikke har fået nok af Sir Ken R er her en timelang lektion. Den er også inspirerende, med gentagelse af det tidligere budskab: “Vi har behov for en revolution, ikke en evolution af det globale uddannelsessystem”.

YouTube Preview Image

This entry was posted in Kreativitet i skolerne, Speakers og netværkskontakter. Bookmark the permalink.

One Response to Dræber skolerne kreativiteten?

  1. Pingback: Sr Ken Robinson om samarbejde i det 21′ århundred

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *