Den Usynlige Gorilla

Prøv at se videoen herunder, hvor der er to basketball hold. 3 spillere i hvide trøjer og 3 i sorte. Mens du kikker skal du nøje tælle antallet af berørringer det hvide hold har med bolden. Kun det hvide hold! Dvs hver gang de kaster bolden til en anden, tæller det med. Også når de slår bolden i gulvet eller kaster den i luften og griber igen, tælles det med. Se nu videoen og tæl de hvides ….:

YouTube Preview Image

Har du talt rigtig, vil du have omkring 34 berørringer (15 skift), men……

  • oplevede du noget usædvanligt mens du talte?
  • så du andet end spillerne?
  • så du andre end spillerne?
  • så du gorillaen?

Hvis du ikke så gorillaen, må du have overset den. Den var med! – se evt videoen igen, hvis du ikke tror på mig.

Forsøget er en opmærksomhedstest. Og kommer fra Chabris og Simons site her som de kalder ‘The Invinsible Gorilla’. Sjovt nok ser de fleste ikke gorillaen, og påstår efterfølgende at det må være en anden video der afspilles. Men sådan er det ikke. Vi ser det vi ser efter, og det som vores hjerne er kodet til at se efter. Det spændende med forsøget er at det tydeligt afsløre vores hjernes nemme evne til mønstertænkning. Hvis man gerne vil være kreativ, er netop den evne en hindring. Kreativ tænkning er nærværende, opmærksomhedssøgende, åben, og nysgerrig. Hvis man derimod afgrænser sit opmærksomhedsfelt i livet, gør som man plejer og er lukket for andet.  Samt ikke tilstede, opmærksom, nærværende. Ja, så har man måske et problem.

‘The ‘Invinsible Gorilla’ sætter fokus på, hvor gode vi er til at se gorillanerne i vores dagligdag. Registrere vi overhovet hvad der sker omkring os. Chabris og Simon har en blog, hvor de samler dagligdagsting som afsløre horible og humoristiske gorillaer, der ikke ses. Kik evt ind på deres blog  HER.

Testen har givet inspiration til mange andre skoleprojekter, nogle mere sjove end andre – se 8 ex her 1234 – 5 – 6 – 7 – 8

måske ser du heller ikke gorillaer i din hverdag?

This entry was posted in Forskning i kreativitet, Sjove ting. Bookmark the permalink.

One Response to Den Usynlige Gorilla

  1. Pingback: Ny opmærksomheds test | Tyge Mortensen .....blogger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *