Parkour Park Copenhagen – træningscenter for kreativitet

YouTube Preview ImageParkour adskiller sig væsentligt fra begrebet sportsgrene, fordi der i parkour ikke eksisterer regler for, hvorledes man skal bevæge sig. Parkour er en livsstil med en dybereliggende filosofi, hvor det ikke handler om at måle sig med andre, men om at udvikle og udfordre sin egen fysiske formåen, kreative evne og mentale styrke. Derfor kan parkour ikke kategoriseres som værende en sport, men rettere en ´kreativ bevægelseskunst´ – kunsten at skabe bevægelse, hvor som helst, når som helst.

Jeg har tidligere blogget omkring parkour og 007 James Bond. Se mere på min blog HER. Og jeg er inspireret af bevægeformen, fordi den er mere end bevægelse. Jeg synes den operere med 3 aspekter af kreativt arbejde:

  1. færdighed – den tavse viden og grundlæggende kendskab til sig selv, kroppens ydeevne og kompetence. Mantra: “du kan ikke skabe ud af ingenting, du har behov for viden for at skabe ny viden”.
  2. selvtillid – troen på sig selv og sine evne. Mantra: “det hele drejer sig om frygt og fjernelse af frygten, som den største forhindring for nytænkning og udvikling”.
  3. fantasi – tankerne er altings moder og muligheders holdeplads. Mantra: “kan du virkelig forestille dig det, kan du også gøre det – din fantasi er din livgiver”.

Bevægekunsten synes jeg meget præcist rammer begrebet: “det skabende nærvær”. At være tilstee i NUet. Nuet er det eneste rum vi har til fælles. Et rum uden fortid og uden fremtid. Nuet er et fødested, hvor alt kan blive muligt. Som Signe fra Team Jiyo sagde det i onsdags: “når man skal noget nyt, et nyt sted, slår man tænkeren fra og bare er, mit i bevægelsen, nuet”.

YouTube Preview ImageSom partner i projektet Kids n’Tweens var jeg med på en inspirationstur til København i onsdags, hvor vi networkede og så på kreative bevægelses- og byggeprojekter. Bl.a. andet den nye parkour park i København. Klippet ovenfor er fra besøget i onsdags, hvor Signe og Martin fortalte om parken og demonstrerede hvad man kan bruge den til.

Det er helt tydeligt at parkour ikke bare er bevægelse, træning, motorik og styrke. Det er mere. Det er også træning af kreativiteten. Og hvad er det så?

  • se omgivelserne som fulde af muligheder for bevægelse (ingen begrænsninger)
  • se hvor ens næste bevægelse mon bedst kan blive udfordret, ikke se næste træk som noget umuligt. Men sige til sig selv: “jeg skal videre, spørgsmålet er bare hvordan og hvor hen!” (ide movement)
  • tænke “Ja, og….!”, og bruge rammerne som sparring for nye tanker/bevægelser (divergent tænkning)
  • vurdere næste bevægelse ift egne evner (risk/reward analyse)
  • bryde mønstre, bruge byrummet på nye måder, se det hele fra en anden vinkel, på en ny måde, til noget nyt (plejer er død).

Parkour siges at være den hastigst voksende sportgren. Måske udtryk for at kroppen endelig er ved at bryde ud af de traditionelle sportgrenes fængsel. Og måske en mulighed for at vi kan begynde at bruge kroppen til at træne nytænkning.

This entry was posted in Generel. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *