Team kreativitet

Jeg har fundet et forsøg, som man selv kan lave for at blive klog på sit teams kreativitet på arbejdet: Spørg dine kolleger om de vil liste de faktorer som bedst hjælper deres kreativitet på arbejdet.

Førsøget er refereret i kilden og fik følgende Resultatet fra en rundspørge til 450 personer om: “hvilken faktor der bedst hjælp deres kreativitet?”. Svaret blev: “andre mennesker”. Andre faktorer som tid, udfordringer og frihed forekommer meget mindre. Belønnning blev næsten ikke nævnt.

Overordnet set, sagde de fleste at det der booster deres kreativitet mest var at interagere med andre mennesker. Hvordan skaber man et miljø som fremmer kreativ tænkning. Undersøgelsen fremkom med nogle bud:

 • For det første skal man skabe rammer og aktiviteter hvor de ansatte oftere mødes og diskutere hinandens ideer i en støttende og ikke-dømmende måde.
 • For det andet, skal man træne de ansatte i at hjælpe hinandens ideer videre uden at systemet får ideprocesserne til at stivne.
 • For det tredie, skab flere team aktiviteter, under de traditionelle team møder. For exampel, bryd teams op i mindre enheder og brainstorm på ideer til dagordenspunkter med problemer. 

Ud over “andre mennesker” som en stimulerende faktor for kreativitet, så viser følgende liste hvad der ellers blev peget på:

 • mere tid
 • mere frihed
 • mindre rutine jobs
 • mere respekt
 • mere anerkendelse af innovation
 • bedre kommunikation
 • en atmosfære der fremmer originality
 • færre traditionelle møder
 • bedre teamwork
 • færre bøder for at fejle
 • færre forstyrelser
 • et mere støttende arbejdsmiljø

En af undersøgelsens deltagere skrev, “muligheden for blive hørt, åbenhed, mere involvering og mere frihed til at vælge løsningsmuligheder og mindre kontrol”. Hvis man vil finde ud af hvad der fremmer kreativiteten, må man spørge. Måske ikke direkte, men indirekte som: “hvornår er du sidst kommet på en rigtig god ide – hvornår opstod den – hvad var det der gjorde det muligt”.

Edward Glassman, som har stået for disse undersøgelser , har interesseret sig for om grupper af mennesker egentlig fremmer eller forhindre kreativitet, når de er sammen. I hans bog kan man læse om flere af hans forsøg hvor han har leget med metoder, der ligner dem vi bruger i DK, i større forsamlinger og til større længere varende kreative processer.  Det interessante er at han er langt fremme med møde-modeller der inkoorporere kreativitetsteknikker som naturlige steps i mødets forløb.

Mit næste fokus tror jeg bliver møder. 2 timers møder. Ledelse af møder. Facilitering uden styring. Dagsordener der bryder op i vanetænkningen omkring møder. Og metoder som kan være med til at kickstarte møder, uden at de mister fokus. Metoder der skaber mere sammenhængskraft og energi.

Har du input til bedre møder?

This entry was posted in Generel. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *