Kreativitet kan trænes – se beviset her!

Man har længe vist det. At kreativitet kan trænes. Edward de Bono har påstået det siden 60’erne, og Heraklit siden 460 før kristi (det er ham med quotet: “alting flyder”). Men ingen har rigtig kunne bevise det sort på hvidt. Et forskerhold fra universitetet i Michigan og universitetet i Bern mener nu at kunne bevise det. Se deres abstract HER og hele artiklen (Fluid Intelligence reseachresults ). På et hold af 70 voksne har de gennemført et ‘Dual N-back’ træningsprogram, som du selv kan prøve her.

Forsøgspersoner trænede dels 8, 12, 17 or 19 dage, 5 dage/uge og forbedrede signifikant deres flydende intelligens. Den generelle intelligens kan ifølge nogle intelligens-teorier, deles mellem to intelligenstyper. Den flydende og den krystalinske. Den flydende intelligens kan på en måde  kaldes den kreative, altså evnen til i kaos at finde nye løsninger på problemer. Den krystalinske intelligens er den, der bygger på viden/erfaring og dermed vores evne til at genkalde sig indlejret viden.

Se forskerholdet her beskrive deres forsøg og resultat:

YouTube Preview Image

Dual N-Back træning er en udfordrende kognitiv øvelsesform, som i flere andre sammenhæng har vist sig at have indflydelse på den flydende intelligens – altså evnen til på en kreativ møde at løse nye problemer. Øvelsesformen indeholder udfordringer som konstant træner din evne til at spore visuelle og ausitive informationer og huske hvad du har set og hørt.

Dual N-Back træning er ikke let. En træningssession kræver omkring 25 minuters fokuseret arbejde. Og man skal lave en session hver dag i mindst 14 dage. Men så forbedres dine kreative evner også beviseligt. Og hvis du fortsætter efter de 14 dage øges den yderligere.

Dette forsøg har med kognitiv træning at gøre. På Den Kreative Platform arbejdes med 3D cases som er sprogligt/kropslige øvelser. Altså koblede kognitive og motoriske øvelser. Det kunne være interessant at få sat forsøg op der beviser det vi alle ved – at 3D cases også forøger din kreative evne. Et ønske jeg håber at få gang i i løbet af det næste år, men se mere om det i PhD oplægget.

Indtil da, kan vi da lege med denne træningsform. Hvis jeg må udfordre Jer alle sammen!! Lad os sammen træne og tales vi ved om 2-3 uger igen. Hej så længe og god træning 😉

This entry was posted in Forskning i kreativitet and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *