U – teorien

Kendsskabet til U-teorien breder sig i øjeblikket, parallelt med kendsskabet til Den Kreative Platform. U-teorien er udviklet af tyske Otto Scharmer. Jeg har hørt de to modeller  sammenlignet i flere sammenhæng. Men min egen mening er at U-teorien er en model til forandringer, eller forandringsledelse. Ikke til kreativitet som Den Kreative Platform. Eller er det bare to sider af samme sag?

Om det er eller ikke er, ‘thats (maibe) the question’ – U-teorien åbner ihvert lågen til rigtig mange ting af interesse, og relevans for Den Kreative Platform. Og mange af principperne på DKP passer forbavsende fint ind i Otto Scharmers teori. Jeg vil vove at påstå at de to modeller cirkler om det samme uden at ramle sammen. DKP er efter min mening mere handle- og anvendelsesorienteret med fokus på kreativitet, mindre på at forstå og orkestrere organisationsforandringer, som U-teorien er.

Men et centralt begreb skal her trækkes frem. Nemlig begrebet “presencing”, der er en sammentrækning af ‘presens’, at være tilstede i nuet/nærværende og ‘sencing’, at sanse, registrere.

I traditionel “læring” er fokus rettet mod at reflektere over fortidens erfaringer og planer for fremtiden.
 
I “presencing” lærer vi af fremtiden lige NU, mens den dukker frem. Med andre ord vi indgår i et ‘skabende nærvær’.
 
Når “presencing” bruges som en metode til at undersøge, afdække eller udvikle en idé, er der flere faser i denne processen:
  1. at forholde sig til spørgsmålet eller emnet med åbent sind
  2. at forholde sig til emnet med åbent hjerte
  3. at forholde sig til det med åben vilje  

Når disse faser er gennemgået – og når emnet stadig er interessant – skal det slippes helt. Så vil næste skridt hen mod en “prototype” – noget nyt – træde frem “af sig selv”. Og så skal prototypen afprøves i den konkrete virkelighed – og derned er implementering allerede begyndt. Dette skabende nærvær ligner rigtig nok processen som Den Kreative Platform benytter sig af. Som jeg ser det, dog med et stort fokus på individet, hvor Den Kreative Platform ophæver fokus på den enkelte og retter fokus på opgaven.

 I Følgende 5 videoer giver Otto Scharmer et godt indblik i sin U-teori. Første video giver indblik i U-teorien og presensing med fokus på den blinde vinkel:
YouTube Preview Image
Anden video prøver at skifte lederskabets fokus mod mere fornemmelser og nærvær:
YouTube Preview Image
Tredie video handler om 3 forhindringer for kreativitet og forandring:
YouTube Preview Image
Fjerde Video fortæller hvad der sker i verden som den er idag. Når man ikke er presencing og nærværende i en kreativ proces. Der opstår så Absencing:
YouTube Preview Image
Femte video fortæller hvordan man kommer videre fra downloading og op mod overfladen i U’et. Og en interessant forklaring af vertikal og horisontal tænkning koblet til det skabende nærvær – nuet.
YouTube Preview Image
This entry was posted in Forskning i kreativitet, Modeller. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *