En overlevelsespersonlighed

Nye undersøgelser begynder at kunne påvise at tanker, følelser, stress påvirker cellernes immunsystem. I de senere år har det totalt ændret videnskabens vante forestillinger. Man taler om en ‘interagerende krop’ eller en ‘spændstig phyke’, hvor vi kan begynde at måle vore tanker i kroppen. At forstå forholdet mellem bevidsthed og krop har historisk set været en evig udfordring. Læs evt en spændende kilde HER. Idag ser det ud til at vi begynder at forstå krop og phyke som sammenhængende enheder.

Al Siebert, der forskede indenfor “Psychological resilience“, mente at enhver kan udvikle sig i retning af at blive en OVERLEVELSESPERSONLIGHED, hvis pågældende kan lære en form for selvmotiveret vækst. Hvis jeg oversætter det med min optik, vil jeg kalde hans overlevelsespersonlighed for en KREATIV PERSONLIGHED.

Han opstillede 7 adfærdsformer (kilde), man skal søge, støtte og udvikle for at nå denne selvmotiverende vækst. Hvis du læser disse 7 adfærdsformer med kreativitetens briller, vil du kunne finde lighedstegn til principperne og metoder på DEN KREATIVE PLATFORM:

  1. Den formålsløse leg – søg at få så megen overskud at du har muligheden for at begive sig ud i en nytteløs legeaktivitet. Leg jager belastende og negative tanker bort.
  2. Dyb optagethed – og intens koncentration i de aktiviteter man giver sig i kast med. Det medføre maksimal fordybelse og kvalitet i aktiviteten. Tilstande relatere sig til flow.
  3. Uskyldig nysgerrighed – forståes som et intenst livligt engagement i forhold, som ligger udenfor en selv, samt interesse i at søge ud i ukendte områder. Uskyldigheden ligger i at man ikke er påtrængende nyfigen.
  4. Ikke-fordømmende holdning – målt ift andre mennesker. Ikke at man ukritisk acceptere alt omkring sig, men at man fordomsfrit ser andre mennesker og undgår at spejle dem i et selv-forvrænget billede.
  5. Målbevidst uhøjtidelighed – vil sige at man proaktivt reagere imod en formel stivhed, som mange situationer og organisationer er præget af. Benytter lejligheden til at vende tingene på hovedet, så smilet kaldes frem og atmosfæren afslappes. 
  6. Åben selvkritik – ment som en adfærd der afspejler så stor personlig styrke at man tør se sig selv i spejlet med det formål at lære at gøre tingene bedre. Ikke at man negativt udstiller sig selv for at få andres forståelse, støtte og sympati.
  7. Aktiv dagdrømmende fantasi – som en grænseløs kilde til afprøvning af allehånde fiktive og også urealistiske muligheder. Det øger kreativiteten og handlekraften i situationer, hvor det virkeligt brænder på.

Al Siebert sige sammenfattende at ens overlevelse styrkes af at man har – eller  tilegner sig – så mange vidt forskellige og samtidig modsatrettede adfærdsformer som overhovedet muligt. En person med snævre, begrænsede og stive handlemuligheder, vil i problemfyldte situationer hverken have mod eller fantasi til kreativ tænkning. Og vil ligeledes have et svækket fysiologisk immunsystem.

Det er interessant at de 7 adfærdsformer i denne kontekst linkes til immunsystemet. Altså kroppen. Men samfaldende beskriver en adfærd der ligner en tilstræbt kreativ adfærd – altså ide- og problemløsningsevne. Mon kreative personer også er mindre syge?

Den Kreative Platform forsøger man at praktisere det der kaldes et Skabende Nærvær. Samtidig påstår Søren H., at vi dermed arbejder med og opbygger selvværd. Via kropslige legende øvelser og ikke-dømmende adfærd. Der må være muligt at påvise en sammenhæng, som gir mening, udover det at få nye ideer?

This entry was posted in Generel. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *