Multitasking gør os mere koncentrerede

De digitaliserede unge multitasker idag i stor stil på nettet – også når de er på arbejdet. Multitasking kommer til udtryk når de kan konversere med sidemanden, chatte med en på facebook, snakke mobiltelefon og har flere vinduer åbne på skærme på samme tid. Men er det egentlig en nyttig kompetence eller et problem?

Dresner & Barak har undersøgt spørgsmålet og viser i nyt studie, at deltagere der arbejder med flere vinduer åbne på samme tid, faktisk har en tendens til at forstå mere af det der står, end folk der kun har ét åbent vindue. I eksperimentet havde dem med flere åbne vinduer (multitaskerne) flere rigtige svar på efterfølgende spørgsmål stillet til det indhold, de havde kigget på. Som figuren herunder blandt andet viser.

 

Figuren er lidt kompleks, og alle detaljerne under eksperimentet kan ikke komme med her. Men pointen er i korthed, at den væsentligste Computermedierede kompetence er evnen til at multitaske. Forfatterne konkluderer:

“This fact suggests that several (more than 2) windows could be open on a user’s computer screen without reduction in his or her ability to multitask”

Kan det virkelig passe, tænker man?

Jeg har undervist i “speed læsning”, hvor jeg har været med til at træne folks evne til at læse hurtigt (en ekstrem nyttig ting at lære!!!). Den teknik jeg benyttede mig af fordoblede læsehastigheden hver gang vi trænede. Det kunne man gøre indtil flere gange. Altså fordoble hastigheden. Og vel at mærke uden at forståelsen af teksten forsvinder. Faktisk øges evnen til at huske det man læser, med hastigheden. Min egen konklusion har været, at jo hurtigere man læse jo mere tvinges man til at koncentrere sig om det væsentligste.

Måske øges koncentrationsevnen også når man multitasker. Selvom ens fokus er mange forskellige steder, så vil koncentrationsevnen de enkelte steder være højere. Altså evnen til at være til stede, og fokusere på det væsentligste.

…. og så spekulerer jeg over, hvad der skete med historien om, at Google gør os mere tosset i hovedet

This entry was posted in Forskning i kreativitet. Bookmark the permalink.

One Response to Multitasking gør os mere koncentrerede

  1. Den seneste neurologiske forskning (se min blog) viser med stor tydelighed, at menneskelig multitasking er en illusion. Vi “skifter” bare hurtigt mellem flere opgaver. En adfærd der bl.a. gør at testpersoner var 40% længere tid om at færdiggøre en opgave, og der kunne registreres en væsentlig forhøjet produktion af stresshormonerne kortisol og adrenalin – stoffer der over længere påvirkning kan lede til depression og forhøje risikoen for hjerte-karsygdomme. Så helt så rosenrødt er den såkaldte kompentence ‘multitasking’ ikke – og slet ikke hos elever i folkeskolen.
    Mvh
    Kasper Kjeldgaard Stoltz
    Institut for didaktik
    Danmarks Pædagogiske Universitet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *