10 tips til bedre møder

Det er løgn – at idéudviklingen er noget man skal bruge et team til. Der sker ofte det modsatte. At kreativiteten dræbes, når man slipper energien løs i en gruppe.  

Vi har brug for ideer, ellers sander det hele til. Og teamorganisering har bredt sig som den foretrukne organiseringsform de sidste 10 år. Derfor foregår der også ideudvikling i teams i stort set alle typer organisationer. Workshops på et par timer, hvor man lige brainstormer på et eller andet. Uden for megen brain. Det er mere normalt end unormalt. Ideudvikling i teams er formlen for succes – tror man.

Det er også en tankegang der bæres frem af store  mængder af populistiske kreativitets-metodikker. Med Osborns brainstorming og lignende teknikker samlet kendt som Group Problem Solving og TRIZ. Disse (og andre) kreative teknikker kan være særdeles brugbare, men også potentielt problematiske.

Teamprocesserne er ikke rene succeser. Problemfelterne kan deles op i socialtbetingede og kognitive:

Kognitivt kan den enkelte glemme sine ideer. Beslutte sig for deres irrelevans, mens de andre taler. Han kan blive grebet af konteksten og fortælle historier og andre irrelevante ting. Eller han kan bruge så meget energi på at tænke med på andres ideer, at han ikke magter at udvikle sine egne samtidigt.

Der er ligeledes sociale problemstillinger som teammedlemmers angst for at sige noget dumt, interne konflikter, free riding hvor nogle medlemmer sidder passive og tavse, illusionen om at man er produktive, hvor man reelt bruger en masse tid på small talk, søgning mod laveste fællesnævner for at gøre alle glade og konstant sammenligning eller ensretning af ideer. Der er med andre ord ikke så få utilsigtede konsekvenser af det lovpriste teamarbejde.

Dermed ikke sagt, at teambaseret ideudvikling er skidt i sig selv. Kender man til fælderne kan man træde uden om dem. Og så er der kun den produktive synergi tilbage. Her har jeg samlet 10 gode tips, til at undgå de farlige fælder ved teambaserede ideudviklingsmøder. Rå