10 tips til bedre møder

Det er løgn – at idéudviklingen er noget man skal bruge et team til. Der sker ofte det modsatte. At kreativiteten dræbes, når man slipper energien løs i en gruppe.  

Vi har brug for ideer, ellers sander det hele til. Og teamorganisering har bredt sig som den foretrukne organiseringsform de sidste 10 år. Derfor foregår der også ideudvikling i teams i stort set alle typer organisationer. Workshops på et par timer, hvor man lige brainstormer på et eller andet. Uden for megen brain. Det er mere normalt end unormalt. Ideudvikling i teams er formlen for succes – tror man.

Det er også en tankegang der bæres frem af store  mængder af populistiske kreativitets-metodikker. Med Osborns brainstorming og lignende teknikker samlet kendt som Group Problem Solving og TRIZ. Disse (og andre) kreative teknikker kan være særdeles brugbare, men også potentielt problematiske.

Teamprocesserne er ikke rene succeser. Problemfelterne kan deles op i socialtbetingede og kognitive:

Kognitivt kan den enkelte glemme sine ideer. Beslutte sig for deres irrelevans, mens de andre taler. Han kan blive grebet af konteksten og fortælle historier og andre irrelevante ting. Eller han kan bruge så meget energi på at tænke med på andres ideer, at han ikke magter at udvikle sine egne samtidigt.

Der er ligeledes sociale problemstillinger som teammedlemmers angst for at sige noget dumt, interne konflikter, free riding hvor nogle medlemmer sidder passive og tavse, illusionen om at man er produktive, hvor man reelt bruger en masse tid på small talk, søgning mod laveste fællesnævner for at gøre alle glade og konstant sammenligning eller ensretning af ideer. Der er med andre ord ikke så få utilsigtede konsekvenser af det lovpriste teamarbejde.

Dermed ikke sagt, at teambaseret ideudvikling er skidt i sig selv. Kender man til fælderne kan man træde uden om dem. Og så er der kun den produktive synergi tilbage. Her har jeg samlet 10 gode tips, til at undgå de farlige fælder ved teambaserede ideudviklingsmøder. Rådene er tilrettet efter inspiration fra mange års arbejde med Innovative KubusTeams, samt  Brian Dues liste af ‘fælder’, som man høre mere om ved et kommende arrangement i IKI:

 1. start og slut mødet med et “tjek in”, og et “tjek ud” – en kultur faktor man skaber i fællesskab.
 2. brug post it og skriv løbende dine tanker og ideer ned på en ekstern placeret spørgsmålsvæg (til opsamling senere)
 3. følg en struktur/teknik der giver alle mulighed for at bidrage (evt runder)
 4. forsøg at etablere en kultur, hvor det er acceptabelt at fejle, fx ved brug af humor og 3D cases
 5. lad der være plads og stilhed til individuel fordybelse (evt idegenerering), vekslende med gruppesnak efter 1-2-mange modellen
 6. lad vær med at sige noget for at blive set, men for at bidrage fagligt, stop irrelevant snak omgående
 7. vær helt enige i starten om formålet med mødet og aftal et afgrænset tidsrum
 8. vær ikke bange for at videreudvikle på hinandens ideer, istedetfor at skyde dem ned
 9. funktionaliser ledelsen i en relations- og en resultatorienteret ledelsesfunktion der går på skift
 10. afslut alle møder med en feed back runde hvor frustrationer og gode råd deles
YouTube Preview Image
This entry was posted in Generel. Bookmark the permalink.

One Response to 10 tips til bedre møder

 1. Pingback: 10 tips til bedre møder | Den Kreative Platform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *